Đại học Mỏ-Địa chất có điểm chuẩn xét tuyển học bạ 2019 là bao nhiêu?

Đại học Mỏ – Địa chất thông báo điểm trúng tuyển hệ đại học chính quy năm 2019 (diện xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT) 

Đại học Mỏ-Địa chất có điểm chuẩn xét tuyển học bạ 2019 là bao nhiêu?

Thí sinh thuộc đối tượng xét tuyển thẳng theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp  THPT có điểm chuẩn cụ thể như sau:

TT

Mã ngành

Tên ngành

Khối thi

Điểm chuẩn

Tiêu chí phụ

1

7340101

Quản trị kinh doanh

A00; A01; D01; D07

23.30

Toán

2

7340201

Tài chính – ngân hàng

A00; A01; D01; D07

21.50

Toán

3

7340301

Kế toán

A00; A01; D01; D07

22.50

Toán

4

7440201

Địa chất học

A00; A01; A04; A06

18.00

Toán

5

7480201

Công nghệ thông tin

A00; A01; C01; D01

25.90

Toán

6

7510401

Công nghệ kỹ thuật hoá học

A00; A01; D07

20.70

Toán

7

7520103

Kỹ thuật cơ khí

A00; A01

18.00

Toán

8

7520201

Kỹ thuật điện

A00; A01

18.00

Toán

9

7520216

Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

A00; A01; D07

24.10

Toán

10

7520320

Kỹ thuật môi trường

A00; A01; B00

18.00

Toán

11

7520501

Kỹ thuật địa chất

A00; A01; A04; A06

18.00

Toán

12

7520502

Kỹ thuật địa vật lý

A00; A01

19.50

Toán

13

7520503

Kỹ thuật trắc địa – bản đồ

A00; A01; C01; D01

19.00

Toán

14

7520601

Kỹ thuật mỏ

A00; A01; C01; D01

18.30

Toán

15

7520604

Kỹ thuật dầu khí

A00; A01

18.10

Toán

16

7520607

Kỹ thuật tuyển khoáng

A00; A01; D01; D07

18.00

Toán

17

7580201

Kỹ thuật xây dựng

A00; A01; C01; D07

19.97

Toán

18

7580211

Địa kỹ thuật xây dựng

A00; A01; A04; A06

21.90

Toán

19

7850103

Quản lý đất đai

A00; A01; B00; D01

18.00

Toán

 

Bình luận