Công bố điểm chuẩn 2019 Khoa du lịch Đại học Huế

Điểm chuẩn vào trường Khoa Du lịch – Đại học Huế năm 2019 từ 15.5 đến 18 điểm. Điểm chuẩn các ngành được cập nhật phía dưới.

Công bố điểm chuẩn 2019 Khoa du lịch Đại học Huế

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
1 7340101 Quản trị kinh doanh A00, C00, D01, D10 17.5
2 7810101 Du lịch A00, C00, D01, D10 17
3 7810102 Du lịch điện tử A00, C00, D01, D10 15.5
4 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00, C00, D01, D10 18
5 7810201 Quản trị khách sạn A00, C00, D01, D10 17.25
6 7810202 Quản trị nhà hàng, dịch vụ ăn uống A00, C00, D01, D10 17.5
Bình luận