Điểm chuẩn 2019 của Đại học Công nghệ HN

Năm 2018 Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội thấp nhất là 18.75 điểm thuộc ngành Vật lý kỹ thuật. Vậy điểm chuẩn Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội năm nay – 2019 sẽ được công bố dưới đây.

Điểm chuẩn 2019 của Đại học Công nghệ HN

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
1 CN1 Công nghệ thông tin A00, A01 25.85
2 CN2 Máy tính và Robot A00, A01 24.45
3 CN3 Vật lý kỹ thuật A00, A01 21
4 CN4 Cơ kỹ thuật A00, A01 23.15
5 CN5 Công nghệ kỹ thuật xây dựng A00, A01 20.25
6 CN7 Công nghệ Hàng không vũ trụ A00, A01 22.25
7 CN10 Công nghệ nông nghiệp A00, A01 20
8 CN11 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00, A01 24.65
9 CN6 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử **(CLC theo TT23) A00, A01 23.1
10 CN8 Công nghệ thông tin**(CLC theo TT23) A00, A01 25
11 CN9 Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông **(CLC theo TT23) A00, A01 23.1

Bình luận