Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2019

Năm 2019 ngành khoa học máy tính của trường ĐH Bách khoa Hà Nội có điểm chuẩn cao nhất với 27,42 điểm.

Sau đây là bảng điểm chuẩn của trường Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2019:

Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2019, cao nhất là 27,42 điểm

Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2019, cao nhất là 27,42 điểm

Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2019, cao nhất là 27,42 điểm

>> Xem thêm:
Bình luận