ĐIỂM CHUẨN HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG ( PHÍA BẮC ) NĂM 2017

Tra cứu điểm chuẩn Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông ( Phía Bắc ) năm 2017 chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!

Điểm chuẩn chính thức Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông ( Phía Bắc ) năm 2017Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

Trường: Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông ( Phía Bắc ) – 2017

Năm: 

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 52320104 Truyền thông đa phương tiện 23.75 TTNV<= 8
2 52340101 Quản trị kinh doanh 21.5 TTNV<= 3
3 52340115 Marketing 22.5 TTNV<= 4
4 52340301 Kế toán 21.5 TTNV = 1
5 52480201 Công nghệ thông tin 25 TTNV = 1
6 52480203 Công nghệ đa phương tiện 23.25 TTNV = 1
7 52480299 An toàn thông tin* 24 TTNV<= 4
8 52510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 21.75 TTNV<= 2
9 52520207 Kỹ thuật điện tử, truyền thông 22.5 TTNV<= 3

 

Bình luận