Dự thảo sửa đổi mục tiêu chương trình đào tạo cao đẳng điều dưỡng 2013

1. Mục tiêu chung chương trình cao đẳng điều dưỡng

Đào tạo người điều dưỡng trình độ cao đẳng có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có kiến thức và năng lực thực hành nghề điều dưỡng ở trình độ cao đẳng, có sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Người điều dưỡng thực hành nghề nghiệp theo quy định của nhà nước về công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của nhân dân, và hành nghề theo tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, trung thực, khách quan, thận trọng trong nghề nghiệp, tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp.

2. Mục tiêu cụ thể chương trình cao đẳng điều dưỡng

Kiến thức

– Trình bày được cấu tạo, hoạt động và chức năng của cơ thể con người trong trạng thái bình thường và bệnh lý, sự tác động qua lại giữa môi trường sống và sức khỏe con người và các biện pháp duy trì và cải thiện điều kiện sống để bảo vệ và nâng cao sức khỏe.

Kỹ năng:

– Phối hợp với các nhân viên y tế khác để chăm sóc và nâng cao sức khỏe người bệnh;

– Thực hiện được đầy đủ và thành thạo các kỹ thuật chăm sóc điều dưỡng cơ bản và thực hiện được một số kỹ thuật điều dưỡng phức tạp của chuyên khoa theo sự phân công của điều dưỡng phụ trách

– Tham gia xây dựng, lập kế hoạch và thực hiện quy trình điều dưỡng, công tác quản lý ngành;

– Đảm bảo chất lượng chăm sóc toàn diện ổn định và liên tục;

– Tư vấn, giáo dục sức khoẻ cho người bệnh và cộng đồng, thông tin giao tiếp với người bệnh, đồng nghiệp và cộng đồng phù hợp với văn hoá;

– Tổ chức thực hiện tốt y lệnh của bác sỹ, đề xuất các biện pháp xử lý hợp lý;

– Phối hợp và tham gia thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, kế hoạch hóa gia đình, nâng cao sức khỏe cộng đồng, đảm bảo an toàn chung;

– Thực hiện được việc sơ cứu, cấp cứu ban đầu các trường hợp bệnh nặng, tai nạn;

– Có kỹ năng sử dụng thuốc hợp lý, an toàn;

– Tham gia tổ chức và đào tạo cán bộ điều dưỡng và các nhân viên y tế, liên tục đào tạo cho mình và cho người khác;

– Áp dụng Y học cổ truyền trong công tác chăm sóc, phòng và chữa bệnh;

– Tham gia phát hiện sớm các bệnh dịch tại địa phương và đề xuất các biện pháp phối hợp nhằm phòng chống dịch và bảo vệ môi trường sức khỏe;

– Có khả năng tham gia vào công tác nghiên cứu khoa học; 

– Có kiến thức cơ bản về tin học và ngoại ngữ để phục vụ công tác chuyên môn.

Thái độ:

– Yêu ngành, yêu nghề, tận tuỵ với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân, hết lòng phục vụ người bệnh.

– Tôn trọng, đoàn kết, hợp tác với đồng nghiệp, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành.

– Khiêm tốn học hỏi, tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

3.Thời gian đào tạo: 3 năm

4. Khối lượng kiến thức toàn khoá:

160 đvht, chưa kể phần nội dung về Giáo dục Thể chất (3 đvht) và Giáo dục Quốc phòng – An ninh (135 tiết).

5. Đối tượng tuyển sinh chương trình cao đẳng điều dưỡng

– Theo quy chế tuyển sinh cao đẳng, đại học chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Mọi công dân Việt nam có đủ điều kiện sau đây đều được đăng ký dự tuyển:

+ Văn hoá: tốt nghiệp Trung học phổ thông, Trung học bổ túc hoặc bằng tương đương;

+ Sức khoẻ: theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

+ Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thủ tục, đúng thời gian, tất cả các giấy tờ liên quan phải hợp pháp, đóng lệ phí đăng ký dự tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

Bình luận