Học phí và thông tin tuyển sinh Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách và Phát triển (APD) được thành lập theo Quyết định số 10/QĐ-TTg ngày 04/01/2008 của Thủ tướng Chính Phủ, là trường Đại học công lập thuộc hệ thống giáo dục đại học quốc dân. Dựa theo quy định, Học viện đã đưa ra các thông tin tuyển sinh và học phí của nhà trường như sau

Học phí và thông tin tuyển sinh Học viện Chính sách và Phát triển

Về tổ chức, Học viện trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư – cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, tham mưu đề xuất các chính sách kinh tế vĩ mô và thống kê.

Năm 2019, Học viện Chính sách và Phát triển tuyển sinh chương trình đại học hệ chuẩn và chương trình Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh. Đối với chương trình chất lượng cao, các môn cơ sở ngành và chuyên ngành được giảng dạy bằng tiếng Anh theo giáo trình nhập khẩu từ các quốc gia tiên tiến.

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2019

Ngành/ Chuyên ngành Mã ngành Chỉ tiêu Môn xét tuyển

 

1. Kinh tế: Gồm 04 chuyên ngành

– Đầu tư

– Kinh tế và Quản lý công

– Đấu thầu và quản lý dự án

– Phân tích dữ liệu lớn trong Kinh tế và Kinh doanh

7310101  

240

1/ Toán, Vật Lý, Hóa học

2/ Toán, Vật Lý, Tiếng Anh

3/ Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

4/ Toán, Vật Lý, Ngữ Văn

2. Kinh tế quốc tế: Gồm 02 chuyên ngành

– Kinh tế đối ngoại

-Thương mại quốc tế và Logistics

7310106 140 1/ Toán, Vật Lý, Hóa học

2/ Toán, Vật Lý, Tiếng Anh

3/ Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

4/ Toán, Hóa học, Tiếng Anh

3. Quản lý nhà nước:

– Chuyên ngành: Quản lý công

7310205 50 1/ Toán, Vật Lý, Hóa học

2/ Toán, Vật Lý, Tiếng Anh

3/ Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

4/ Toán, Hóa học, Ngữ văn

4. Quản trị kinh doanh:   Gồm 02 chuyên ngành:

– Quản trị doanh nghiệp

– Quản trị Marketing

7340101 100 1/ Toán, Vật Lý, Hóa học

2/ Toán, Vật Lý, Tiếng Anh

3/ Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

4/ Toán, Vật Lý, Ngữ Văn

5. Tài chính – Ngân hàng: Gồm 03 chuyên ngành

– Tài chính

– Ngân hàng

– Kế toán, kiểm toán

7340201  

150

1/ Toán, Vật Lý, Hóa học

2/ Toán, Vật Lý, Tiếng Anh

3/ Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

4/ Toán, Hóa học, Tiếng Anh

6. Luật Kinh tế

– Chuyên ngành: Luật Đầu tư – Kinh doanh

7380107 50 1/ Toán, Vật lý, Hóa học

2/ Toán, Vật lý, Tiếng Anh

3/ Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

4/ Toán, Sử, tiếng Anh

7. Kinh tế phát triển (*)

– Kinh tế phát triển.

– Kế hoạch phát triển

7310105 120 1/ Toán, Vật Lý, Hóa học

2/ Toán, Vật Lý, Tiếng Anh

3/ Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

4/ Toán, Hóa học, Ngữ văn

Học phí:

Năm học 2018 – 2019, học phí hệ đào tạo chất lượng cao là 650.000 VNĐ/tín chỉ, tương đương với 24 triệu đồng/1 năm học.

Theo quy định của nhà nước đối với trường công lập. Năm học 2018 – 2019, học phí chương trình hệ chuẩn là: 250.000 đồng/tín chỉ (khoảng 8 triệu/năm).

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm một số ngành khác tại:

Bình luận