Giới thiệu chung về chuyên ngành Quản lý công

Góc bàn luận: “Ngành quản lý công là chuyên ngành như thế nào, tại sao lại được nhiều bạn trẻ và các bậc phụ huynh chú ý đến vậy?” Sau đây để trả lời, giải đáp thắc mắc cho câu đầu đề  đó thì hãy cùng mình tìm hiểu về ngành này thông qua bài viết dưới đây nhé:

Giới thiệu chung về chuyên ngành Quản lý công

1. Giới thiệu chung về ngành Quản lý công 

– Quản lý công liên quan đến các hoạt động như:

 • Quản lý hành chính nhà nước
 • Quản trị trong khu vực nhà nước

=> Quản lý công là thu và thập, phân và tích các con số, những số liệu, thống kê các con số của nhà nước, quản lý quỹ, cùng phát triển và thi hành những chính sách mà chính phủ đề ra, hơn nữa là còn đảm nhận, tăng cường nhiều nhiệm vụ như: biên và tập các chính sách, quản và lý một cơ quan hay một tổ chức của nhà nước.

– Ngành Quản lý công đào tạo mở rộng tăng và cường thêm năng lực về ngành quản lý, xem xét khả năng gữa các tổ chức vớt một bộ phận lãnh đạo, chấn chỉnh – duyệt lại từ trung ương đến bộ phận địa phương về lĩnh vực bộ máy của nhà nước

=> Sẽ vận dụng những kiến thức lý thuyết vào lĩnh vực thực tế một cách hợp lý để đạt mục đích cao nhất và chuẩn chỉ mục tiêu đã đề ra

– Theo học ngành này các bạn sinh viên sẽ được:

 • Hiểu biết kiến thức về sự khác nhau giữa ba nhóm
 • Phi lợi nhuận
 • Khu vực về tư
 • Khu vực về công

Ngành quản lý công 

2. Chương trình đào tạo

– Theo học ngành này sẽ được học những môn như:

 • Quản lý công
 • Quản ký chiến lược trong khu vực công
 • Quản trị địa phương
 • Dịch vụ công
 • Quản lý chất lượng toàn bộ trong khu vực công
 • Kinh tế công cộng
 • Phát triển cộng đồng
 • Quản lý thuế
 • Chính sách công
 • Cải cách khu vực công

– Về kỹ năng đào tạo của ngành quản lý công:

 • Có khả năng tham gia vào công tác tổ chức bộ máy và hệ điều hành trong những hoạt động cơ quan nhà nước.
 • Có khả năng tư duy đề ra quyết định cho cấp lãnh đạo từ địa phương đến trung ương.
 • Với ngành quản lý công yêu cầu phải có kỹ năng phân tích và tổng hợp

– Về thái độ trong ngành quản lý công:

 • Đề cao vai trò của quản lý công trong hoạt động của các cơ quan tổ chức nhà nước.
 • Có thái độ đúng đắn với việc tổ chức quản lý của các tổ chức kinh tế và xã hội khác.
 • Tích cực và đào tạo, luôn củng cố và phát triển đội ngũ nhà quản lý công chuyên nghiệp từ cơ quan đến địa phương.

Cảm ơn các bạn đã xem và đón đọc!

Bình luận