Thí sinh nào được cộng điểm ưu tiên trong xét tốt nghiệp THPT?

Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông 2020 tính theo 3 diện gồm: diện 1, diện 2, diện 3

Trong đó diện 1 là những thí sinh bình thường không được cộng điểm ưu tiên, thí sinh diện 2 và diện 3 được cộng điểm ưu tiên.

 – Diện 2:  cộng 0,25 điểm đối với thí sinh thuộc một trong những đối tượng sau:

+ Thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lap động dưới 81% (đối với giáo dục thường xuyên)

+ Con của thương binh, bệnh binh, người được hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%; Anh hung lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hung lao động, con của bà mẹ Việt Nam anh hung, con của Anh hung lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động.

+ Người dân tộc thiểu số.

+ Người kinh, người nước ngoài cư trú tại Việt Nam cí hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên (tính tới thời giant hi) ở xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu thuộc diện đầu tu của chương trình 135.

+ Ở xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ; xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ, học tại các trường phổ thông không nằm trên địa bàn các quận nội thành của các thành phố trực thuộc Trung ương ít nhất 2 phần 3 thời gian học cấp trung học phổ thông;

+ Người bị nhiễm chất độc hóa học; con của người bị nhiễm chất độc hóa học; con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; người được cơ quan có thẩm quyền công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt hoặc lao động do hậu quả của chất độc hoá học;

+ Có tuổi đời từ 35 trở lên, tính đến ngày thi (đối với thí sinh giáo dục thường xuyên).

Thí sinh nào được cộng điểm ưu tiên trong xét tốt nghiệp THPT?

Các diện ưu tiên cộng điểm xét tốt nghiệp THPT năm 2020

– Diện 3: Cộng 0,5 điểm đối với thí sinh thuộc một trong những đối tượng sau:

+ Người dân tộc thiểu số, bản thân có hộ khẩu thường trú ở xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu thuộc diện đầu tư của chương trình 135; ở xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ;

+ Xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ, đang học tại các trường phổ thông dân tộc nội trú hoặc các trường phổ thông không nằm trên địa bàn các quận nội thành của các thành phố trực thuộc Trung ương;

+ Thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên (đối với giáo dục thường xuyên);

+ Con của liệt sĩ; con của thương binh, bệnh binh, người được hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

Lưu ý, thí sinh có nhiều tiêu chuẩn ưu tiên chỉ được hưởng tiêu chuẩn ưu tiên cao nhất.

>> Xem thêm:

Cao đẳng ngành công nghệ thông tin

Cao đẳng ngành hướng dẫn viên du lịch

Cao đẳng ngôn ngữ Hàn

Bình luận