Thông tin tuyển sinh Trường Cao đẳng Công nghiệp Hóa chất năm 2019

THÔNG TIN TUYỂN SINH CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT NĂM 2019
*********

Trường Cao đẳng Công nghiệp Hóa chất

  • Mã trường: CCA
  • Địa chỉ: Khu 4 – Thị trấn Hùng Sơn – Lâm Thao – Phú Thọ
  • Điện thoại: 0210.3787.568
  • Website: ccipt.edu.vn
  • Email: phongtsgtvl@gmail.com
Ngành nghề đào tạo Chỉ tiêu tuyển sinh  

Hình thức & thời gian tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

cấp

Công nghệ kỹ thuật hóa học 100  

 

 

 

Xét tuyển

 

Từ tháng 01 đến tháng 12/2018

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 80
Kế toán 70
Bảo trì và sửa chữa thiết bị cơ khí 50
Công nghệ kỹ thuật cơ khí 50 50
Công nghệ hàn 50 50
Điện công nghiệp và dân dụng 50 50
Tin học ứng dụng 30
Kế toán doanh nghiệp 50
Công nghệ hóa vô cơ 50 50
Công nghệ hóa silicat 35
Công nghệ hóa hữu cơ 35
Hóa phân tích 50 50

TRÊN ĐÂY LÀ THÔNG TIN TUYỂN SINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT NĂM 2019.

CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ XEM VÀ ĐÓN ĐỌC!

Bình luận