Trả lời câu hỏi về mức học phí Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

Mức học phí trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vĩnh Long năm học 2018-2019 là bao nhiêu? Thông tin chi tiết về học phí các ngành học được cập nhật dưới đây

Trả lời câu hỏi về mức học phí Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

1. Học phí

Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long 200.000 đ/tín chỉ.

Mỗi học kỳ, sinh viên có thể đăng ký học từ 15- 20 tín chỉ, tương đương từ 3- 4 triệu đồng học kỳ.

2. Các ngành đào tạo

Tên ngành

Mã ngành

Chi tiêu

Tổ hợp môn xét tuyển 1

Tổ hợp môn xét tuyển 2

Tổ hợp môn xét tuyển 3

Tổ hợp môn xét tuyển 4

Theo xét KQ thi THPTQG

Theo phương thức khác

Mã tổ hợp môn

Môn chính

Mã tổ hợp môn

Môn chính

Mã tổ hợp môn

Môn chính

Mã tổ hợp môn

Môn chính

Các ngành đào tạo đại học

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

7510203

30

5

A00

A01

C04

D01

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

7510303

26

4

A00

A01

C04

D01

Công nghệ chế tạo máy

7510202

30

5

A00

A01

C04

D01

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

7510201

164

36

A00

A01

C04

D01

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

7510301

164

36

A00

A01

C04

D01

Công nghệ thông tin

7480201

164

36

A00

A01

C04

D01

Công nghệ kỹ thuật ô tô

7510205

164

36

A00

A01

C04

D01

Công nghệ kỹ thuật nhiệt

7510206

25

5

A00

A01

C04

D01

Công nghệ kỹ thuật giao thông

7510104

25

5

A00

A01

C04

D01

Công nghệ thực phẩm

7540101

165

35

A01

B00

C04

D01

Thú y

7640101

125

25

A01

B00

C04

D01

Công nghệ sinh học

7420201

25

5

A01

B00

C04

D01

Công tác xã hội

7760101

50

10

A01

C00

C19

D01

Sư phạm kỹ thuật công nghiệp

7140214

18

2

A01

C04

C14

D01

Sư phạm công nghệ

7140246

25

5

A01

C04

C14

D01

Tổng

1200

250

Bình luận