Học viện Cán bộ TPHCM có mức điểm chuẩn là bao nhiêu?

Học viện Cán Bộ TP.HCM thông báo điểm trúng tuyển các ngành theo điểm thi THPT Quốc qia từ 18.45 đến 21.2 điểm, cụ thể các ngành xin mời xem dưới đây.

Học viện Cán bộ TPHCM có mức điểm chuẩn là bao nhiêu?

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
1 7310201 Chính trị học C00, C03, C04, C14 18.7
2 7310202 Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước C00, C03, C04, C14 18.66
3 7310205 Quản lý nhà nước A00, A01, C00, D01 21.15
4 7380101 Luật A00, A01, C00, D01 21.2
5 7760101 Công tác xã hội C00, C14, D01, D14 18.45
Bình luận