Danh sách các trường đại học có ngành Xã hội học ở nước ta

Xã hội học là một ngành chuyên giải mã các hiện tượng xã hội, phản biện xã hội, tìm ra nguyên nhân của các hiện tượng xã hội bất ổn. Ví dụ như, vấn đề bạo lực đang dần trở thành bình thường ở nhiều nơi; sự xuống dốc của giáo dục; sự bất bình đẳng xã hội ngày càng căng thẳng; các hành vi phi văn hóa trở nên thô lỗ, tội phạm gia tăng; hay tệ nạn tham nhũng hiện nay chẳng hạn… là những hiện tượng xã hội cần nghiên cứu, để trở lại với kỷ cương. Nói một cách lý thuyết, xã hội Việt Nam đang cần rất nhiều nhà xã hội học để giải mã các hiện tượng xã hội và góp phần vào việc quản lý xã hội hiệu quả hơn trong giai đoạn phát triển hiện nay.

Ngành xã hội học là gì?

Phương pháp giảng dạy: Giảng viên đóng vai trò người hướng dẫn, tạo cơ hội cho sinh viên tư duy độc lập, tư duy phản biện,…thông qua các bài tập tương tác, thuyết trình, đọc và tóm tắt tài liệu, viết tiểu luận, tham gia các hội thảo và nghiên cứu khoa học,… ; Giảng viên chú trọng việc ứng dụng kiến thức lý thuyết vào những công việc cụ thể sinh viên có thể làm sau khi tốt nghiệp. Do vậy, ngoài thời gian học trên lớp, sinh viên thực hành, học nghề tại các tổ chức/cơ quan có sử dụng kiến thức xã hội học chiếm gần 30% tổng số thời gian của môn học.

Trin vng ngh nghip

 • Trung tâm nghiên cứu dư luận xã hội (trong các vị trí chuyên gia, nghiên cứu thực địa, điều phối viên và chuyên gia phân tích trong các dự án nghiên cứu, vv);
 • Bộ phận tiếp thị, quảng cáo và quan hệ công chúng của công ty (là người tư vấn khách hàng, chuyên gia và người viết quảng cáo, vv);
 • Tổ chức phi chính phủ , các hiệp hội và trung tâm (trong các vị trí điều phối viên dự án, các chuyên gia, vv);
 • Cơ quan hành chính nhà nước các cấp (với vị trí như các chuyên gia, chuyên viên, cố vấn, hoặc các nhà phân tích, vv với các kỹ năng công việc cụ thể: viết đề xuất các dự án phát triển, thiết kế mẫu khảo sát, thu thập, phân tích và viết báo cáo những dữ liệu đã thu thập trên thực địa. Viết các báo cáo lên cơ quan chính phủ: hoạch định chính sách,…. Hỗ trợ và tư vấn kỹ thuật trong các cuộc khảo sát điều tra về dân số, phân tích và khảo sát dữ liệu về dân số, mức sống, kinh tế – xã hội,… cấp quốc gia);
 • Truyền thông đại chúng và xuất bản (là nhà báo, người viết bài hoặc phụ trách các chuyên mục, và biên tập viên, vv).

Triển vọng nghề nghiệp.

Dưới đây là danh sách các trường đại học có ngành Xã hội học ở nước ta:

 1. Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn
 2. Đại Học Cần Thơ
 3. Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền
 4. Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam
 5. Đại Học Tôn Đức Thắng
 6. Đại Học Văn Hiến
 7. Đại Học Thăng Long
 8. Học Viện Phụ Nữ Việt Nam
 9. Đại Học Bình Dương
 10. Đại Học Đà Lạt
 11. Đại Học Hồng Đức

Cảm ơn các bạn đã xem và đón đọc.

Bình luận