Đại học Sân khấu-Điện ảnh Hà Nội có mức học phí ra sao?

Với những thí sinh yêu thích điện ảnh, sân khấu thì đại học sân khấu điện ảnh là lựa chọn lý tưởng nhất. Các thí sinh có thể cập nhật các thông tin về học phí đại học Sân Khấu Điện Ảnh – Hà Nội để cân nhắc kỹ lưỡng với điều kiện tài chính gia đình trước khi nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển.

Đại học Sân khấu-Điện ảnh Hà Nội có mức học phí ra sao?

1. Các ngành đào tạo

Mã trường: SKD

– Mã ngành, chỉ tiêu:

TT Ngành đào tạo Mã ngành Mã tổ hợp Chỉ tiêu
  Các ngành đào tạo đại học     420
1 Sáng tác âm nhạc 7210203 S00  
2 Lý luận, lịch sử và phê bình sân khấu 7210221 S00  
3 Biên kịch sân khấu 7210225 S00 10
4 Diễn viên sân khấu kịch hát 7210226 S00 55
5 Đạo diễn sân khấu 7210227 S00 25
6 Lý luận, lịch sử và phê bình điện ảnh – truyền hình 7210231 S00 10
7 Biên kịch điện ảnh, truyền hình 7210233 S00 35
8 Diễn viên kịch, điện ảnh – truyền hình 7210234 S00 35
9 Đạo diễn điện ảnh, truyền hình 7210235 S00 30
10 Quay phim 7210236 S00 40
11 Biên đạo múa 7210243 S00 30
12 Huấn luyện múa 7210244 S00 10
13 Nhiếp ảnh 7210301 S00 45
14 Công nghệ điện ảnh, truyền hình 7210302 S01 40
15 Thiết kế mỹ thuật sân khấu, điện ảnh 7210406 S00 55

2. Học phí

Mức học phí đại học Sân Khấu Điện Ảnh năm học 2017 – 2018 được nhà trường công bố chính thức như sau:

– Đối với hệ đại học chính quy: Các thí sinh sẽ phải đóng học phí là 870 nghìn đồng/ tháng . Như vậy trong 1 năm học học phí của các thí sinh là 8.7 triệu đồng .

– Mức học phí đại học Sân Khấu Điện Ảnh sẽ được thu làm 2 lần trong 1 năm học, tương ứng với 2 học kì. Mỗi học kì các thí sinh sẽ phải đóng 4.350 nghìn đồng .

Bình luận