Mới nhất: Học phí Đại học Tài chính Kế toán Quảng Ngãi

Giống như các trường học khác, mức học phí Trường Đại học Tài chính Kế toán Quảng Ngãi cũng thay đổi theo mỗi năm học. Vậy mức học phí Đại học Tài chính Kế toán Quảng Ngãi năm nay là bao nhiêu?

Mới nhất: Học phí Đại học Tài chính Kế toán Quảng Ngãi

Nắm bắt được học phí trường Đại học Tài chính Kế toán Quảng Ngãi sẽ giúp bạn xem học phí có phù hợp với điều kiện gia đình, gia đình và bạn đỡ vất vả lo trang trải chi phí khi đi học. Hãy cùng xem mức học phí của trường Đại học Tài chính Kế toán Quảng Ngãi dưới đây.

Học phí Đại học Tài chính Kế toán Quảng Ngãi là bao nhiêu?

Dự kiến học phí theo mỗi niên khóa trong năm 2018 – 2021 có lộ trình là tăng lên tuân thủ quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các trường khác tính học phí theo tín chỉ nhưng với trường Đại học Tài chính Kế toán Quảng Ngãi tính học phí theo tháng.

– Học phí năm học 2018 – 2019 là 810.000 đồng/tháng

– Học phí năm học 2019 – 2020 là 890.000 đồng/tháng

– Học phí năm học 2020 – 2021 là 980.000 đồng/tháng

Mỗi năm học, sinh viên sẽ học 10 tháng. Do đó, học phí năm học 2019 – 2020 dao động khoảng 8.900.000 đồng/năm.

Trường Đại học Tài chính – Kế toán Quảng Ngãi nằm ở tỉnh Quảng Ngãi. Đây là trường công lập, đào tạo đa dạng ngành khác nhau như Kiểm toán, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Luật kinh tế, Tài chính – Ngân hàng, Kinh doanh quốc tế có mức phí học phí hợp lý. Do đó, các bạn có thể yên tâm theo học ngôi trường yêu thích của mình.

Bình luận