Tham khảo học phí Trường Đại học Nông lâm – Đại học Huế là bao nhiêu

Trường Đại học Nông lâm – Đại học Huế có mã DHL là trường đại học công lập có trụ sở tại Số 102 Phùng Hưng, Phường Thuận Thành. Học phí của trường cũng ở mức khá tốt khoảng 10 triệu đồng 1 năm, các năm sau tăng khoảng gần 1 triệu đồng.

Tham khảo học phí Trường Đại học Nông lâm – Đại học Huế là bao nhiêu

Tuy nhiên thực tế học phí mỗi kỳ hay học phí theo năm còn phụ thuộc và số lượng môn và số lượng tín chỉ bạn đăng ký là bao nhiêu. Mỗi năm có khoảng 30 – 40 tín chỉ tùy ngành.
Dự kiến mức học phí đối với các ngành đào tạo đại học hệ chính quy của Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế theo tín chỉ: (Đvt:1.000đ/1 tín chỉ/1 sv)

TT Nhóm ngành đào tạo Năm học
2017 – 2018
Năm học
2018 – 2019
Năm học
2019 – 2020
Năm học
2020 – 2021
1 Nông, lâm, thuỷ sản 240 260 290 315
2 Nhóm khoa học tự nhiên, kỹ thuật và công nghệ (CNTP, CNCBLS, CNSTH, Công thôn, CNKTCK, KTCĐT, KTCSHT, Khoa học đất, Thú y, Quản lý đất đai…) 280 305 335 370

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm các ngành khác tại:

Bình luận