Học viện Cảnh sát Nhân dân tuyển sinh 2019

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2019
*******

* Tên trường: HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

* Ký hiệu: CSH

* Địa chỉ: Phường Cổ Nhuế 2, Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

* Điện thoại: 024.38385246;

* Website:www.hvcsnd.edu.vn

* Tổng chỉ tiêu ĐH chính quy năm 2019: 675

TT Ngành đào tạo Tổ hợp xét tuyển Mã ngành ĐKXT Chỉ tiêu

nam

Chỉ tiêu nữ
 

1

 

 

 

 

Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

– Trinh sát Cảnh sát

– Điều tra Hình sự

– Kỹ thuật Hình sự

– Quản lý hành chính nhà nước về An ninh trật tự

 

A01, C03, D01

 

 

 

 

7860100

 

 

 

 

 

Bắc: 315

Nam: 270

 

 

 

 

Bắc: 35

Nam: 30

 

 

 

2 Gửi đào tạo đại học ngành Y theo chỉ tiêu Bộ Công an B00 7860100 25 0
  Tổng     610 65

Tổ hợp xét tuyển

– A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh), – C03 (Ngữ văn, Toán, Lịch sử).

– D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh). – B00 (Toán, Hóa học, Sinh học)

Bình luận