Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam Tuyển sinh 2019

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2019

*********

1. Thông tin chung về trường

Tên trường: HỌC VIỆN THANH THIẾU NIÊN VIỆT NAM

Mã tuyển sinh: HTN

Địa chỉ:

+ Tại Hà Nội: Số 3 Phố Chùa Láng – 58 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội – Điện thoại: 024.3211.5861 – 024.38343837 – 024.37752230

+ Tại TP.Hồ Chí Minh: 261 Đường Hoàng Hữu Nam, Phường Tân Phú, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh – Điện thoại: 028.54480712

Website: http://vya.edu.vn – Mail: daotao@vya.edu.vn

FB: hocvienthanhnienvietnam

2. Đối tượng tuyển sinh:Đã tốt nghiệp THPT.

3. Phạm vi tuyển sinh:Tuyển sinh trong cả nước

4. Phương thức tuyển sinh: 

– Xét tuyển học bạ dựa vào kết quả học tập lớp 12. Thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2018, 2019.

– Xét tuyển điểm dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019.

5. Chỉ tiêu tuyển sinh:

Ngành đào tạo tại Hà Nội: HTN

 

TT

 

Ngành học

Mã ngành Tổ hợp môn

xét tuyển

Mã tổ hợp Chỉ tiêu
Học bạ THPT

QG

1 Quản lý Nhà nước 7310205 Toán – Lý – Hóa A00 50 50
Toán – Lý – Anh A01
Văn – Sử – Địa C00
Toán – Văn – Anh D01
2 Quan hệ công chúng

 

7320108 Văn – Sử – Địa C00 50 50
Toán – Văn – Anh D01
Toán – Địa – Anh D10
Toán – GDCD – Anh D84
3 Luật

 

7380101 Toán – Lý – Hóa A00 100 100
Văn – Sử – Địa C00
Toán – Văn – Anh D01
Văn – GDCD – Anh D66
4 Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước 7310202 Văn – Sử – Địa C00 100 100
Văn – GDCD – Sử C19
Toán – Văn – Anh D01
Văn – GDCD – Anh D66
5 Công tác Thanh thiếu niên 7760102 Văn – Sử – Địa C00 75 75
Văn – Sử – GDCD C19
Văn – Địa – GDCD C20
Toán – Văn – Anh D01
6 Công tác xã hội 7760101 Văn – Sử – Địa C00 100 100
Toán – Văn – GDCD C14
Toán – Văn – Anh D01
Văn – Địa – Anh D15

Ngành đào tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh: HTN

TT Ngành học Mã ngành Tổ hợp môn

xét tuyển

Mã tổ hợp Chỉ tiêu
Học bạ THPT

QG

1 Công tác Thanh thiếu niên 7760102 Văn – Sử – Địa C00 75 75
Văn – Sử – GDCD C19
Văn – Địa – GDCD C20
Toán – Văn – Anh D01

6. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT

– Thí sinh có kết quả thi THPT Quốc gia năm 2019 đạt từ 14.00 trở lên và không có môn thi nào trong tổ hợp môn xét tuyển có kết quả từ 1,0 điểm trở xuống

– Tổng điểm trung bình năm lớp 12 của 03 môn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 18 điểm trở lên ( các môn trong tổ hợp xét tuyển không nhỏ hơn 6.0 điểm)

7. Tổ chức tuyển sinh:Thời gian; hình thức nhận ĐKXT đợt 1 theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  • Đối với phương thức xét theo kết quả thi ( theo quy định của Bộ Giáo dục)
  • Đối với phương thức xét học bạ (tháng 5)

8. Chính sách ưu tiên:Theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển:Theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy:

Học viện áp dụng mức học phí và lộ trình tăng học phí cho từng năm theo quy định của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ.

11. Chỗ ở ký túc xá sinh viên:Đáp ứng đủ nhu cầu cho sinh viên.

12. Thông tin liên hệ:

Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên – P210, 211 nhà D,

Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam

Địa chỉ: Số 3 Phố Chùa Láng – 58 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.3211.5861 – 024.38343837 – 024.37752230

Bình luận