Mới nhất: Cách tính điểm xét tuyển vào 10

Năm học 2019 – 2020, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT tại Hà Nội và TP.HCM có nhiều thay đổi trong cách thức, cách tính điểm xét tuyển, điểm ưu tiên. Đây là những lưu ý trong tuyển sinh lớp 10 mà các thí sinh cần ghi nhớ.

Cách tính điểm thi vào lớp 10 ở Hà Nội năm 2019

1. Đối với các trường THPT công lập

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm 2019-2020 được tổ chức vào các ngày 2/6, 3/6 với 4 môn thi bắt buộc: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và Lịch sử.

Nguyên tắc tuyển sinh được tính theo:

Điểm xét tuyển = (Điểm thi môn Toán + Điểm thi môn Ngữ văn) x 2 + Điểm thi môn Ngoại ngữ + Điểm thi môn Lịch sử + Điểm ưu tiên

Trong đó:

– Điểm Văn, Điểm Toán, Điểm Ngoại ngữ, Điểm Lịch sử: Là điểm bải thi các môn Ngữ Văn, Toán, Ngoại ngữ, Lịch sử, chấm theo thang điểm 10. Điểm lẻ của tổng điểm toàn bài sẽ được làm tròn điểm đến 2 chữ số thập phân.

– Điểm ưu tiên: Chỉ tính với mức ưu tiên cao nhất (trường hợp HS có nhiều ưu tiên).

Các trường căn cứ vào diện ưu tiên (đúng quy định) của học sinh để xác định điểm cộng thêm. Các trường tuyển những thí sinh có nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào trường, lấy theo điểm xét tuyển từ trên cao xuống thấp đến khi hết chỉ tiêu. Các trường chỉ tuyển đối với HS có đủ bài thi theo quy định, không vi phạm quy chế thi đến mức hủy kết quả bài thi, không có bài thi bị điểm 0.

Thí sinh dự thi kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội

2. Đối với các trường THPT công lập TCTC, THPT ngoài công lập

Sử dụng phương thức “Xét tuyển” theo một trong hai phương án tuyển sinh sau:

– Phương án 1: Xét tuyển căn cứ vào điểm xét tuyển của thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2019-2020.

– Phương án 2: Xét tuyển dựa trên kết quả rèn luyện, học tập của học sinh ở cấp THCS.

Nếu nhà trường tuyển sinh theo phương án 2, điểm xét tuyển được tính như sau:

Điểm xét tuyển = Điểm THCS + Điểm ưu tiên

Trong đó:

+ Điểm THCS: Là tổng số điểm tính theo kết quả rèn luyện và học tập của 4 năm học cấp THCS, nếu lưu ban lớp nào thì lấy kết quả năm học lại của lớp đó, cụ thể như sau:

  • Hạnh kiểm tốt và học lực giỏi: 10,0 điểm;
  • Hạnh kiểm khá và học lực giởi hoặc hạnh kiểm tốt và học lực khá: 9,0 điểm;
  • Hạnh kiểm khá và học lực khá: 8,0 điểm;
  • Hạnh kiểm trung bình và học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt và học lực trung bình: 7,0 điểm;
  • Hạnh kiểm khá và học lực trung bình hoặc hạnh kiểm trung bình và học lực khá: 6,0 điểm;
  • Trường hợp còn lại: 5,0 điểm.

+ Điểm ưu tiên: Nếu học sinh có nhiều ưu tiên, chỉ tính mức ưu tiên cao nhất.

Nguyên tắc xét tuyển như sau:

– Căn cứ vào số lượng học sinh nộp đơn xác nhận nhập học và chỉ tiêu của trường, nhà trường sẽ lấy học sinh có điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu được giao và thông báo công khai những học sinh đã trúng tuyển và thời gian mang hồ sơ đến nhập học.

– Ngoài phương thức “Xét tuyển” theo 1 trong 2 phương án nêu trên, các trường tuyệt đối không được tổ chức thi tuyển hay sử dụng một phương thức khác để tuyển sinh.

– Các trường THPT công lập tự chủ tài chính và THPT ngoài công lập phải báo cáo Sở GD-ĐT kế hoạch tuyển sinh của trường, trong đó nêu rõ phương án tuyển sinh trường lựa chọn (phương án 1 hoặc 2) để thực hiện trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020.

Cách tính điểm thi vào lớp 10 ở TP. HCM năm 2019

Kỳ thi vào lớp 10 ở TPHCM, HS sẽ thi 3 môn độc lập lập Toán, Văn, Anh. Thí sinh đăng ký nguyện vọng vào trường, lớp chuyên sẽ dự thi môn chuyên sau khi thi 3 môn trên.

Thí sinh dự thi kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM

Lãnh đạo Phòng Khảo thí Sở GD-ĐT TP.HCM thông tin, điểm bài thi là tổng điểm thành phần của từng câu hỏi trong đề thi, điểm bài thi được cho theo thang điểm từ điểm 0 đến điểm 10, điểm lẻ đến 0,25.

Điểm thi tuyển vào các trường THPT thường là tổng điểm ba bài thi đã tính theo hệ số và điểm ưu tiên (nếu có). Hệ số điểm bài thi: Môn toán, môn ngữ văn: hệ số 2, môn ngoại ngữ: hệ số 1. Thí sinh trúng tuyển phải dự thi đủ ba bài thi và không có bài thi nào bị điểm 0.

Điểm xét tuyển = (Điểm thi môn Toán + Điểm thi môn Ngữ văn) x 2 + Điểm thi môn Ngoại ngữ + Điểm ưu tiên

Đối với những thí sinh đăng ký nguyện vọng vào trường, lớp chuyên sẽ áp dụng hệ số điểm bài thi như sau: Điểm các bài thi không chuyên: hệ số 1, điểm bài thi môn chuyên: hệ số 2.

Điểm xét tuyển = (Điểm thi môn Toán + Điểm thi môn Ngữ văn + Điểm thi môn Ngoại ngữ) + (Điểm thi môn chuyên x 2)

Các trường chuyên chỉ xét tuyển đối với thí sinh tham gia đủ các bài thi quy định, không vi phạm quy chế và các bài thi đều đạt điểm lớn hơn 2.

Nếu không trúng tuyển vào các trường, lớp chuyên, học sinh tốt nghiệp THCS tại TP.HCM vẫn được tham gia dự tuyển vào lớp 10 THPT khác theo 3 nguyện vọng đã đăng ký thi tuyển.

Quy định mới về điểm xét tuyển vào lớp 10 TP.HCM

 Điểm ưu tiên

Năm nay TP.HCM chính thức áp dụng quy định bỏ cộng điểm khuyến khích chứng chỉ nghề đối với thí sinh tham dự kỳ thì tuyển sinh lớp 10. Do vậy, kỳ thi này chỉ áp dụng chế độ cộng điểm ưu tiên với các mức tương ứng như sau:

  • Cộng 2 điểm cho học sinh là con liệt sĩ; Con thương binh mất sức lao động 81% trở lên; con của người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên.
  • Cộng 1,5 điểm cho thí sinh là con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động; con thương binh mất sức lao động dưới 81%; con của người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%.
  • Cộng 1 điểm cho học sinh có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số; người dân tộc thiểu số.

Theo quy định của Sở, điểm cộng thêm cho học sinh được hưởng chế độ ưu tiên tối đa không quá 3 điểm.

– Trường chuyên, lớp chuyên không cộng điểm ưu tiên

Điểm xét tuyển vào trường chuyên, lớp chuyên, lớp thường của trường chuyên không tính điểm điểm ưu tiên.

Bình luận