Mới nhất: Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên 2019

Đã có điểm chuẩn trúng tuyển vào trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên năm 2019 cho tất cả các ngành. Theo đó, mức điểm dao động từ 14 đến 18 điểm.

Mới nhất: Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên 2019

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140246 Sư phạm công nghệ A00, A01, D01, D07 18 TB cộng >=8; học lực lớp 12 xếp loại giỏi
2 7220201 Ngôn ngữ Anh A01, D01, D09, D10 14 18 (học bạ)
3 7310101 Kinh tế A00, A01, D01, D07 14 18 (học bạ)
4 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, D01, D07 14 18 (học bạ)
5 7340301 Kế toán A00, A01, D01, D07 14 18 (học bạ)
6 7480201 Công nghệ thông tin A00, A01, D01, D07 15 18 (học bạ)
7 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00, A01, D01, D07 14 18 (học bạ)
8 7510202 Công nghệ chế tạo máy A00 14 18 (học bạ)
9 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00, A01, D01, D07 15 18 (học bạ)
10 7510205 Công nghệ kỹ thuật ôtô A00, A01, D01, D07 15 18 (học bạ)
11 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00, A01, D01, D07 14 18 (học bạ)
12 7510401 Công nghệ kỹ thuật hoá học A00, A02, B00, D07 14 18 (học bạ)
13 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00, A02, B00, D07 14 18 (học bạ)
14 7540205 Công nghệ may A00, A01, D01, D07 14 18 (học bạ)
Bình luận