Mới nhất: Điểm chuẩn Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông 2019

Mức điểm chuẩn học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông năm 2019 thấp nhất là 17 điểm và ngành cao nhất là 24,10 điểm. Xem chi tiết điểm chuẩn các ngành phía dưới.

Mới nhất: Điểm chuẩn Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông 2019

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7320104 Truyền thông đa phương tiện A00, A01, D01 22.7 TTNV = 1
2 7329001 Công nghệ đa phương tiện A00, A01, D01 22.55 TTNV <=2
3 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, D01 21.65 TTNV = 1
4 7340115 Marketing A00, A01, D01 22.35 TTNV <=5
5 7340122 Thương mại điện tử A00, A01, D01 22.45 TTNV <=2
6 7340301 Kế toán A00, A01, D01 21.35 TTNH <=2
7 7480201 Công nghệ thông tin A00, A01 24.1 TTNV = 1
8 7480202 An toàn thông tin A00, A01 23.35 TTNV <=3
9 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00, A01 21.05 TTNV = 1
10 7520207 Kỹ thuật điện tử – viễn thông A00, A01 21.95 TTNV <=4
Bình luận