Mức điểm chuẩn Đại học Kinh tế – Quản trị kinh doanh Thái Nguyên 2019

Điểm chuẩn vào trường ĐH Kinh tế và quản trị kinh doanh – ĐH Thái Nguyên năm 2019 từ 13 đến 14 điểm. Điểm trúng tuyển từng ngành xin mời xem dưới đây.

Mức điểm chuẩn Đại học Kinh tế – Quản trị kinh doanh Thái Nguyên 2019

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
1 7310101 Kinh tế A00, B00, C04, D01 13.5
2 7310104 Kinh tế đầu tư A00, A01, D01, D10 13.5
3 7310105 Kinh tế phát triển A00, C00, C04, D01 13.5
4 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, C01, D01 14
5 7340115 Marketing A00, A01, C04, D01 13.5
6 7340201 Tài chính Ngân hàng A00, A01, C01, D01 13.5
7 7340301 Kế toán A00, A01, D01, D07 14
8 7340403 Quản lý công A00, A01, C01, D01 14
9 7380107 Luật kinh tế A00, C00, D01, D14 13.5
10 7510605 Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng A00, D01, D10 15
11 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00, A01, C04, D01 13.5
Bình luận