Cập nhật Điểm chuẩn Trường Sĩ quan Tăng thiết Giáp năm 2019

Trường Sĩ quan Tăng Thiết Giáp thông báo điểm chuẩn trúng tuyển năm 2019, đối với thí sinh Nam miền Bắc có điểm chuẩn là 20,85.

Cập nhật Điểm chuẩn Trường Sĩ quan Tăng thiết Giáp năm 2019

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
1 7860206 Chỉ huy tham mưu Tăng – thiết giáp  Thí sinh Nam miền Bắc A00, A01 20.85
2 7860206 Chỉ huy tham mưu Tăng – thiết giáp  Thí sinh Nam miền Nam A00, A01 18.7
Bình luận