Năm 2019: Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Đà Nẵng

Trường ĐH kinh tế – ĐH Đà Nẵng thông báo điểm chuẩn trúng tuyển năm 2019 là từ 19.5 đến 23 điểm. Thông tin chi tiết đã được cập nhật phía dưới.

Năm 2019: Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Đà Nẵng

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
1 7310101 Kinh tế A00, A01, D01, D90 20.75
2 7310107 Thống kê kinh tế A00, A01, D01, D90 19.75
3 7310205 Quản lý nhà nước A00, A01, D01, D96 19.5
4 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, D01, D90 22
5 7340115 Marketing A00, A01, D01, D90 22.75
6 7340120 Kinh doanh quốc tế A00, A01, D01, D90 24
7 7340121 Kinh doanh thương mại A00, A01, D01, D90 21.75
8 7340122 Thương mại điện tử A00, A01, D01, D90 21.25
9 7340201 Tài chính Ngân hàng A00, A01, D01, D90 20.5
10 7340301 Kế toán A00, A01, D01, D90 21
11 7340302 Kiểm toán A00, A01, D01, D90 21
12 7340404 Quản trị nhân lực A00, A01, D01, D90 21.75
13 7340405 Hệ thống thông tin quản lý A00, A01, D01, D90 19.5
14 7380101 Luật A00, A01, D01, D96 20
15 7380107 Luật kinh tế A00, A01, D01, D96 21.25
16 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00, A01, D01, D90 22.25
17 7810201 Quản trị khách sạn A00, A01, D01, D90 23
Bình luận