Ngành kinh doanh quốc tế và kinh tế đối ngoại khác nhau như thế nào?

Ngành kinh doanh quốc tế và kinh tế đối ngoại là hai chuyên ngành đang được phát triển và mở rộng, có xu hướng hội nhập hóa ttrong xã hội ngày nay. Câu hỏi học chuyên ngành nào sẽ tốt hơn, hiểu được điều đó thì mình sẽ giải đáp cho các bạn điểm khác nhau của hai ngành nhé:

Ngành kinh doanh quốc tế và kinh tế đối ngoại khác nhau như thế nào?

“Kinh tế đối ngoại là một chuyên ngành thuộc khoa Kinh tế. Còn Kinh doanh quốc tế là một chương trình đào tạo nằm trong ngành cùng tên gọi. Đây đều là hai ngành thuộc khoa Quốc tế và Kinh doanh quốc tế. Vì thuộc 2 chuyên ngành khác nhau nên nội dung chương trình cũng có những điểm khác nhau.

  • Điểm khác nhau ở đây là ở ngành Kinh tế đối ngoại sẽ có hàm lượng kiến thức về kinh tế sẽ nhiều hơn so với kinh doanh. Và ngành Kinh doanh Quốc tế thi hàm lượng về kinh doanh sẽ nhiều hơn.
  • Kinh tế đối ngoại là một chương trình đào tạo từ lâu đó là ở tính ứng dụng thực tế nhiều hơn trong các môn học, chứ không đi sâu vào những môn mang tính chất vĩ mô. Vì vậy những môn học trong ngành Kinh tế sẽ có phần gần gũi với kinh doanh, tiêu biểu như ngành Kinh tế kinh doanh.
  • Kinh tế đối ngoại là tên tiếng Việt của ngành nhưng chưa bao hàm hết được nội dung chương trình. Do đó, chúng tôi vẫn sử dụng tên gọi tiếng Anh của ngành là International Business Economics. Tên gọi tiếng Anh này cho thấy ngành sẽ bao gồm nội dung Kinh tế ứng dụng và Kinh doanh quốc tế. Còn Kinh doanh quốc tế thì chỉ đơn thuần về kinh doanh.
  • Vì vậy, sinh viên tốt nghiệp ngành Kinh tế đối ngoại vừa có thể làm việc ở các cơ quan quản lý Nhà nước về kinh tế (các bộ, sở, phòng) nhưng đồng thời cũng có thể làm việc ở các tập đoàn, công ty, doanh nghiệp.
  • Thế nhưng nếu các sinh viên học nganh Kinh doanh quốc tế, khi ra trường các bạn sẽ có thiên hướng làm việc trong các tập đoàn, doanh nghiệp nước ngoài”

Cảm ơn các bạn đã xem và đón đọc!

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm một số ngành khác tại:

Bình luận