Đầu ra ngành Công nghệ thông tin như thế nào là đạt chuẩn?

Trong thời kỳ hội nhập, Công nghệ thông tin là một trong những ngành mũi nhọn mang đến sự phát triển vượt bậc cho khoa học kỹ thuật. Chính vì vậy, ngành Công nghệ thông tin đã trở thành một ngành học “hot” và thu hút rất nhiều bạn trẻ, đặc biệt là những bạn yêu thích máy tính và đam mê công nghệ. 

Đầu ra ngành Công nghệ thông tin như thế nào là đạt chuẩn?

1. Yêu cầu về kiến thức

 • Kiến thức giáo dục đại cương: trang bị cho sinh viên các kiến thức giáo dục đại cương về Lý luận của Chủ nghĩa Mác Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh; các kiến thức cơ bản về Toán, Lý, tiếng Anh…;
 • Kiến thức cơ sở ngành: trang bị cho sinh viên những kiến thức về Toán chuyên ngành công nghệ thông tin, cơ sở của Khoa học máy tính, Lập trình máy tính, Hệ thống máy tính, Các ứng dụng quan trọng của công nghệ thông tin…;
 • Kiến thức chuyên ngành: trang bị cho sinh viên những kiến thức liên quan đến nghiên cứu phát triển, gia công hay ứng dụng hệ thống phần mềm; kiến thức về thiết kế, xây dựng, cài đặt, vận hành và bảo trì các thành phần phần cứng, phần mềm của hệ thống máy tính và các hệ thống thiết bị dựa trên máy tính, kiến thức về mạng máy tính và truyền thông…;
 • Từ đó sinh viên có đủ kiến thức để có thể hiểu và ứng dụng được:
 • Các nguyên tắc, phương pháp và hoạt động nghề nghiệp máy tính và công nghệ thông tin;
 • Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của máy tính, các thiết bị ngoại vi, các thiết bị mạng…;
 • Các nguyên tắc biểu diễn và xử lý thông tin trên máy tính; nguyên lý và phương pháp thiết kế: hệ điều hành, ngôn ngữ lập trình, cơ sở dữ liệu; phương pháp phân tích, thiết kế và triển khai hệ thống thông tin (gồm cả phần cứng và phần mềm) có quy mô nhỏ và vừa;
 • Các nguyên tắc đảm bảo chất lượng, các phương pháp và quy trình đảm bảo an toàn cho hệ thống thông tin;
 • Có kiến thức cơ bản về tổ chức và quản lý;
 • Đạt trình độ tiếng Anh: IELTS 4.0 hoặc tương đương.

Yêu cầu đầu ra về kiến thức ngành công nghệ thông tin

2. Yêu cầu về kỹ năng

 • Phân tích vấn đề: Trang bị cho sinh viên khả năng khảo sát, phân tích nhu cầu và xu hướng thị trường đối với các hệ thống mạng và các hệ thống thông tin, truyền thông;
 • Giải quyết vấn đề: Trang bị cho sinh viên kỹ năng tư duy độc lập và hệ thống, tự tin khi tiếp cận tri thức mới và khả năng giải quyết vấn đề đặt ra trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông: Lập kế hoạch, xây dựng giải pháp và triển khai một dự án mạng doanh nghiệp (gồm cả hạ tầng và dịch vụ) theo yêu cầu của khách hàng ; Phân tích, thiết kế và triển khai các hệ thống thông tin quản lý cho doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa; Đánh giá chất lượng và hiệu suất hoạt động của hệ thống thông tin; tối ưu và tổ chức kế hoạch bảo trì; Thực hiện tích hợp, cải tiến hệ thống và chuyển giao công nghệ; Tư vấn về bảo mật, giải pháp kỹ thuật và công nghệ; tư vấn thiết kế hệ thống thông tin, phát triển phần mềm và mạng.
 • Giao tiếp: Trang bị cho sinh viên những kỹ năng về soạn thảo văn bản, trình bày các báo cáo, giao tiếp với mọi người xung quanh và biết cách tập hợp mọi người cùng tham gia làm việc để giải quyết công việc;
 • Làm việc nhóm: Trang bị cho sinh viên kỹ năng làm việc theo nhóm bao gồm khả năng thích nghi và hoà nhập nhanh vào nhóm, phân công công việc, phối hợp hiệu quả giữa các thành viên, hỗ trợ các thành viên khác, trao đổi giữa các thành viên…;
 • Quản lý: Trang bị những kiến thức cơ bản về quản lý kinh tế, tài chính, thuế, quản trị dự án, quản lý thời gian và điều hành công việc hiệu quả;
 • Ngoại ngữ: Am hiểu kiến thức tiếng Anh chuyên ngành, có thể sử dụng tiếng Anh phục vụ hoạt động nghề nghiệp.

Yêu cầu về kỹ năng ngành công nghệ thông tin đầu ra

3. Yêu cầu về thái độ

 • Có ý thức trách nhiệm công dân; có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp; khả năng làm việc theo nhóm;
 • Có phương pháp làm việc khoa học, biết phân tích và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn, đúc kết kinh nghiệm để hình thành kỹ năng tư duy sáng tạo tiến tới có sáng kiến đột phá;
 • Có tinh thần ham học hỏi và lòng can đảm, cũng như chấp nhận những thử thách về sự cạnh tranh trên thị trường với lòng kiên trì để đạt được thành công;
 • Trung thành với cấp dưới cũng như với cấp trên, có được sự tôn trọng của các thành viên trong nhóm về năng lực cá nhân, lòng bao dung, và khả năng giám sát để tiến tới trở thành người lãnh đạo tốt.
Bình luận