Đại học Phenikaa: Công bố điểm chuẩn 2019

Điểm chuẩn vào trường Đại Học Phenikaa năm 2019 từ 16 đến 20 điểm. Ngành cao nhất là ngành Dược học với 20 điểm. Cụ thể các ngành còn lại được cập nhật phía dưới.

Đại học Phenikaa: Công bố điểm chuẩn 2019

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
1 7220201 Ngôn ngữ Anh D01, D14, D15, D66 17
2 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, C01, D07 18
3 7340201 Tài chính Ngân hàng A00, A01, C01, D07 18
4 7340301 Kế toán A00, A01, C01, D07 18
5 7380107 Luật kinh tế A00, A01, C00, D01 18
6 7420201 Công nghệ sinh học A00, A01, B00, D07 16
7 7440301 Khoa học môi trường A00, A01, B00, D07 16
8 7480101 Khoa học máy tính A00, A01, C01, D07 18
9 7480201 Công nghệ thông tin A00, A01, D07 18
10 7480201VJ Công nghệ thông tin (chương trình đào tạo CNTT Việt Nhật) A00, A01, D07, D28 18
11 7510402 Công nghệ vật liệu A00, A01, C01, D07 16.5
12 7520114 Kỹ thuật cơ điện tử A00, A01, C01, D07 16.5
13 7520130 Kỹ thuật ô tô A00, A01, C01, D07 16.5
14 7520212 Kỹ thuật y sinh A00, A01, B00, C01 17
15 7520216 Kỹ thuật điều khiển & tự động hoá A00, A01, C01, D07 17
16 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00, A01, C01, D07 18
17 7720201 Dược học A00, A02, B00, D07 20
18 7720301 Điều dưỡng A00, A02, B00, D07 18

 

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm các ngành khác tại:

Bình luận