TUYỂN SINH CAO ĐẲNG Y TẾ SƠN LA NĂM 2020

THÔNG TIN TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2020
******

Trường Cao đẳng y tế Sơn La

Tuyển sinh hệ Cao đẳng chính quý năm 2020: Đào tạo 3 năm

Hệ liên thông chính quy 18 tháng đào tạo

Thông tin chi tiết tuyển sinh của nhà trường năm 2020 như sau:

 

 Trên đây là thông tin tuyển sinh Cao đẳng y tế Sơn La năm 2020 các bạn cùng tham khảo chi tiết nhé.

Bình luận