Tuyển sinh Trường Cao đẳng Xây dựng TP. Hồ Chí Minh năm 2020

THÔNG TIN TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2020

Trường Cao đẳng xây dựng thành phố Hồ Chí Minh

Trường thông báo tuyển sinh hệ cao đẳng chính quy năm 2020 chi tiết như sau:

Trên đây là thông tin tuyển sinh Trường Cao đẳng Xây dựng TP. Hồ Chí Minh năm 2020, các bạn cùng tham khảo chi tiết thông tin các ngành học nhé.

Bình luận