Chức năng và nhiệm vụ khoa kinh tế, khoa kinh doanh quốc tế của trường Đại học kinh tế

Businessman drawing business marketing concepts with chalk

Khoa kinh tế quốc tế, khoa kinh doanh quốc tế của trường Đại học kinh tế có chức năng nhiệm vụ như thế nào? Hãy cùng mình trả lời cho câu hỏi này nhé :

Khoa kinh tế, kinh doanh quốc tế của trường Đại học kinh tế

Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế có các chức năng, nhiệm vụ chính sau:

– Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ở trình độ đại học và sau đại học về kinh tế quốc tế theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như đào tạo thí điểm các ngành, chuyên ngành mới liên quan đến lĩnh vực kinh tế và kinh doanh quốc tế.

– Tiến hành nghiên cứu cơ bản và triển khai ứng dụng khoa học, công nghệ đối với một số lĩnh vực khoa học kinh tế, kinh tế quốc tế cơ bản và mũi nhọn; kết hợp đào tạo với nghiên cứu khoa học, triển khai dịch vụ khoa học và công nghệ theo quy định của Luật Khoa học – Công nghệ và Luật Giáo dục; tham gia nghiên cứu để giải quyết các vấn đề do yêu cầu kinh tế – xã hội nước ta đặt ra; tham gia tư vấn chính sách và các giải pháp thực hiện chính sách cho các cấp quản lý nhà nước từ trung ương đến địa phương.

– Hợp tác về đào tạo, nghiên cứu và triển khai ứng dụng; trao đổi thông tin khoa học và chuyển giao công nghệ với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu, các doanh nghiệp và các tổ chức khác trong và ngoài nước (trong đó bao gồm cả các đơn vị thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội).

– Cung cấp dịch vụ đào tạo theo các chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ khoa học – công nghệ và chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu của xã hội.

Cảm ơn các bạn đã xem và đón đọc.

Bình luận