Hệ đào tạo ngành kinh tế đối ngoại

Thực trạng hiện nay, không thể không phủ nhận sự phát triển dần đều của kinh tế. Cùng với đó là những thành tựu đạt được như về trao và đổi, sự mua và bán, sự xuất rồi nhập khẩu,…vv. Chính vậy nên mảng nhân lực cũng phải được đẩy cao, và được đông đảo quan tâm về ngành kinh tế đối ngoại. Vậy hệ đào tạo ngành kinh tế đối ngoại như thế nào, cùng Rốt tìm hiểu nhoaaaa!

Hệ đào tạo ngành kinh tế đối ngoại

Thời gian đào tạo: 4 năm

Mục tiêu:

– Tạo ra những con người có tiềm năng trong ngành kinh tế

– Biết kinh doanh nhờ sự tự tin, năng động, nhạy bén của mình

– Những lớp người có tinh thần, kiến thức chuyên môn hiểu, luôn trau dồi các hoạt động để đẩy , đưa công việc một cách tốt nhất

– Có những sự chuẩn mực về đạo đức

– Biết kinh doanh, biết mua bán, biết sản xuất,…..nhất là ngành Kinh tế đối ngoại.

Đầu ra:

* Kiến thức:

 • Kiến thức về khoa học tự nhiên
 • Kiến thức về khoa học xã hội
 • Kiến thức chung về lĩnh vực kinh tế
 • Về quản trị kinh doanh
 • Về chính sách thương mại quốc tế
 • Trong hoạch định, tổ chức liên quan đến kinh doanh

* Có kỹ năng chuyên môn: Soạn thảo, tổ chức hoạt động thanh toán, vận chuyển, xuất nhập khẩu

* Có khả năng tư duy: Về những con số, chiến lược phù hợp , biết hoạch định, tổ chức công việc

* Có khả năng giao tiếp: nghe và tư duy về các tiếng

* Trách nhiệm của mình với mọi người

* Khả năng hợp tác, khả năng hội nhập: Có hiểu nhau thì mới đẩy kinh tế nên được, chia sẻ các quan điểm về kinh tế

* Luôn có ý tiến thủ và học tập lâu dài

Cơ hội làm việc ngành kinh tế đối ngoại

Công viêc ngành kinh tế đối ngoại khi tốt nghiệp:

 • Trong cơ quan;
 • Trong doanh nghiệp;
 • Trong công ty
 • Trong bộ phận có liên quan đến kinh tế đối ngoại
 • Phù hợp những công việc từ cấp phường, trung ương đến địa phương
 • Trong các công ty tài chính
 • Trong những cuộc phỏng vấn, tư vấn
 • Trong các hợp đồng kinh tế
 • Trong các dự án phát triển liên quan đến kinh tế đối ngoại
 • Trong các đơn vị hoạt động tiêu biểu của kinh tế
 • Được giữ lại làm giáo viên giảng dạy
 • Giữ lại làm trợ giảng
 • Làm việc với những con số
 • Tròng môi trường đầu tư kinh tế
 • Trong những ngành thúc đẩy kinh tế nước ta
 • …….

– Cà Rốt-

Bình luận