Ngành kinh tế làm những công việc gì khi ra trường?

Những công việc có thể làm khi tốt nghiệp ngành kinh tế như thế nào? Đoạn viết được nói dưới đây sẽ trả lời, giải đáp cho các bạn nhé: 

Ngành kinh tế làm những công việc gì?

1, Ngành tài chính ngân hàng trong ngành kinh tế

– Trước hết nó là ngành để giao dịch, vận chuyển các mặt tiền

– Muốn hoc được ngành này phải nắm chắc các kiến thức về kinh tế, các ngành liên quan đến khoa học

– Học ngành này là phải đối mặt với các vấn đề như tiền, về đồng tiền, về vấn đề tài chính, về kinh tế,….vv

– Sẽ làm các công việc quản lý về tiền tệ, chuyên viên tín dụng

– Chuyên viên về các thẻ trong tín dụng

– Chuyên viên giao dịch gữa mình vói khách hàng…

– Học ngành này có thể làm tại địa phương hoặc trong môi trường đầu tư về kinh tế

2, Chuyên ngành liên quan đến kế toán kiểm toán trong ngành kinh tế 

– Trước hết nó là ngành liên quan đến những con số, những số liệu để kiểm kê…vv

– Gồm những kiến thức về mặt tài chính, về mặt tiền tệ, về mặt quản trị, kiểm toán nội bộ,..

– Khi tốt nghiệp: làm việc trong những bộ phận liên quan đến ngành kiểm toán, kế toán, thẻ tín dụng, về tài vụ,…làm kiểm toán viên, kiểm toán văn phòng, làm việc tại cơ quan doanh nghiệp, kiểm toán của nhà nước ,…

Ngành Marketing

3, Chuyên ngành quản trị kinh doanh trong ngành kinh tế

– Làm công việc như: xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, kế hoạch về mã ngành kinh doanh, chiến lược và chính sách trong ngành kinh doanh, bản soạn thảo dự án

– Làm thực hiện tổ chức bộ máy điều hành của doanh nghiệp, đánh giá mức độ công việc của doanh nghiệp

– Làm trong các xí nghiệp, môi trường kinh doanh nhỏ và vừa đều có ngành kinh doanh

– Làm về bộ phận Makerting

4, Chuyên ngành về kinh tế đối ngoại trong ngành kinh tế

-Bao gồm một lượng kiến thức: 1. Tài chính quốc tế, 2. Vận tải và bảo hiểm, 3. Makrting quốc tế, 4. Thanh toán quốc tế, 5. Thương mại điện tử, 6. Kế toán,….

– Ngoài ra đến với ngành này đòi hỏi cần phải biết tiếng để ngoại giao

– Sau khi tốt nghiệp các bạn sẽ làm:

Các công việc liên quan đến ngành kinh doanh

Tư vấn về vấn đề chiến lược xây dựng

Phương án trong kinh doanh

Trong các công ty của nước ngoài

Các đối tác làm ăn trong kinh doanh

Đàm phán và ký kết những hợp đồng liên quan đến ngành kinh tế

5, Chuyên ngành Makerting trong ngành kinh tế

– Làm các công việc liên quan đến sản xuất cho các công ty, doanh nghiệp, với tổ chức phi lợi nhuận…

– Làm trong môi trường thuộc bộ phận Makerting: như phòng chuyên bán hàng, bộ phận phòng kinh doanh, nghiên cứu lĩnh vực trên thị trường trong và ngoài nước,…

Làm bộ phận hoạch định như những bộ phận lien quan đến makerting vĩ mô, các họt động tổ chức về chính trị, các cấp xã hội,…

Cảm ơn các bạn đã xem và đón đọc!

Bình luận