Sở GD&ĐT tỉnh Hà Nam vừa công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2018 – 2019

Vào ngày 20/06, sở GD&ĐT tỉnh Hà Nam vừa công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2018 – 2019. Dự kiến điểm chuẩn năm 2018 tăng cao so với năm học 2017 – 2018.

Sở GD&ĐT tỉnh Hà Nam vừa công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2018 – 2019

Điểm chuẩn vào 10 tại tỉnh Hà Nam năm 2018 đã chính thức được công bố. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2018 – 2019 được diễn ra trong 2 ngày, từ 11/06 – 12/06, riêng ngày mùng 7 các thí sinh thi môn chuyên. Còn các thí sinh thi chuyên thì thi vào 3 ngày từ 30/05 – 01/06. Trong năm nay có 9236 thí sinh cả chuyên lẫn không chuyên tham gia vào kì thi lớp 10 năm học 2018 – 2019.

Thí sinh Hà Nam thi vào THPT sẽ thực hiện bắt buộc 3 bài thi: Ngữ văn, Toán và Tiếng Anh. Các môn Toán với Ngữ Văn thi theo hình thức tự luận với thời gian là 120 phút còn môn Tiếng Anh với thời gian thi 60 phút.

Ngoài ra các thí sinh thi chuyên vẫn phải dự thi 3 bài thi môn chung Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh và 1 bài thi môn chuyên. Đối với môn chuyên: Thí sinh vào lớp chuyên nào thi môn chuyên đó. Thí sinh vào lớp chuyên Tiếng Nga thi đề chuyên Tiếng Anh. Thí sinh vào lớp chuyên Tin thi chuyênToán. Mỗi thí sinh được đăng ký 02 nguyện vọng thi vào 02 lớp chuyên (không trùng lịch thi môn chuyên).

Các thí sinh có thể xem điểm chuẩn lớp 10 năm 2018 tại đây:

 

STT

Trường Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2018
1 THPT A Phủ Lý 28,75
2 THPT B Phủ Lý 26
3 THPT C Phủ Lý 20
4 THPT A Duy Tiên 29
5 THPT B Duy Tiên 26,5
6 THPT Nguyễn Hữu Tiên 24,5
7 THPT A Kim Bảng 23,25
8 THPT B Kim Bảng 27,25
9 THPT C Kim Bảng 27,25
10 THPT Lý Thường Kiệt 20,75
11 THPT Lý Nhân 29,25
12 THPT Bắc Lý 25
13 THPT Nam Lý 21
14 THPT Nam Cao 13,5
15 THPT A Thanh Liêm 13,75
16 THPT B Thanh Liêm 16,25
17 THPT C Thanh Liêm 22
18 THPT Lê Hoàn 22,25
19 THPT A Bình Lục 20,5
20 THPT B Bình Lục 21,5
21 THPT C Bình Lục 17,25
22 THPT Nguyễn Khuyến 17,75

 

Lê Tuấn Nghĩa – Kênh Tuyển Sinh

 

Bình luận