Xem ngay: Điểm chuẩn trúng tuyển vào các trường khối Quân đội và Công an 2019

Dưới đây là điểm chuẩn trúng tuyển vào các trường khối Quân đội và Công an năm 2019:

Xem ngay: Điểm chuẩn trúng tuyển vào các trường khối Quân đội và Công an 2019

 

1. CÁC TRƯỜNG KHỐI QUÂN ĐỘI:

*Điểm chuẩn 2019 Học viện kỹ thuật quân sự

*Điểm chuẩn 2019 Học viện Quân y

*Điểm chuẩn 2019 Học viện Khoa học quân sự

*Điểm chuẩn 2019 Học viện Biên phòng

*Điểm chuẩn 2019 Học viện Hậu cần

*Điểm chuẩn 2019 Học viện Phòng không – Không quân

*Điểm chuẩn 2019 Học viện Hải quân

*Điểm chuẩn 2019 Trường Sĩ quan chính trị

*Điểm chuẩn 2019 Trường Sĩ quan lục quân 1

*Điểm chuẩn 2019 Trường Sĩ quan lục quân 2

*Điểm chuẩn 2019 Trường Sĩ quan Công binh

*Điểm chuẩn 2019 Trường Sĩ quan Thông tin

*Điểm chuẩn 2019 Trường Sĩ quan Không quân

*Điểm chuẩn 2019 Trường Sĩ quan Tăng Thiết Giáp

*Điểm chuẩn 2019 Trường Sĩ quan Đặc công

*Điểm chuẩn 2019 Trường Sĩ quan Phòng hóa

*Điểm chuẩn 2019 Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự

*Điểm chuẩn 2019 Trường Sĩ quan Pháo binh

 

2. CÁC TRƯỜNG KHỐI CÔNG AN:

* Điểm chuẩn 2019 của Học viện An ninh Nhân dân

* Điểm chuẩn 2019 của Học viện Cảnh sát Nhân dân

* Điểm chuẩn 2019 của Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy

Bình luận