Xem ngay điểm chuẩn của Học viện Quân y 2019

Điểm chuẩn trúng tuyển vào trường Học viện Quân Y đã chính thức được công bố vào ngày 8/8 Điểm chuẩn cao nhất 26,65. Nội dung chi tiết xin mời xem dưới đây.

Xem ngay điểm chuẩn của Học viện Quân y 2019

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
1 7720101 Y khoa phía Bắc đối với Nam A00 25.25
2 7720101 Y khoa phía Bắc đối với Nam B00 23.55
3 7720101 Y khoa phía Bắc đối với Nữ A00 26.15
4 7720101 Y khoa phía Bắc đối với Nữ B00 26.65
5 7720101 Y khoa phía Nam đối với Nam A00 23.7
6 7720101 Y khoa phía Nam đối với Nam B00 22.1
7 7720101 Y khoa phía Nam đối với Nữ A00 23.65
8 7720101 Y khoa phía Nam đối với Nữ B00 25.35
Bình luận