Tại Nam Định công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2015

Theo đó, điểm chuẩn lớp 10 hệ công lập là 20 điểm. Điểm chuẩn lớp 10 hệ ngoài công lập là 15 điểm.

Tại Nam Định công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2015

Bình luận