Thông tin đề án tuyển sinh của Trường Trung cấp Tổng hợp Hà Nội

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2018

2.1. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh đã tốt nghiệp THPT (BTVH) từ loại Khá trở lên
Học sinh đã tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các ngành khác
2.2. Phạm vi tuyển sinh: Toàn quốc
2.3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển;
Ghi chú: Xét điểm tổng kết lớp 12 hai môn (ngữ văn KHXH Năng khiếu)
2.4. Chỉ tiêu tuyển sinh:

TT
Ngành học
Chỉ tiêu (dự kiến)
Tổ hợp môn xét tuyển 1
Tổ hợp môn xét tuyển 2
Tổ hợp môn xét tuyển 3
Tổ hợp môn xét tuyển 4
Theo xét KQ thi THPT QG
Theo phương thức khác
Mã tổ hợp môn
Môn chính
Mã tổ hợp môn
Môn chính
Mã tổ hợp môn
Môn chính
Mã tổ hợp môn
Môn chính
1
Các ngành đào tạo trung cấp

1.1
Sư phạm mầm non

42140201 50 400 M03

2.5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:

Học sinh không bị dị tật, không nói ngọng, nói lắp

Học sinh đã tốt nghiệp THPT (BTVH) từ loại Khá trở lên

Học sinh phải có ít nhất 01 năng khiếu: Múa, hát hoặc kể chuyện.

2.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:
Mã tuyển sinh: 0133

Mã số ngành: 42140201

Tổ hợp xét tuyển: Xét điểm tổng kết lớp 12 hai môn (ngữ văn KHXH Năng khiếu)

2.7. Tổ chức tuyển sinh:
Thời gian nhận hồ sơ ĐKXT:

Đợt 1: Từ tháng 3 đến tháng 5, xét tuyển 15/5/2018

Đợt 2: Từ tháng 6 đến tháng 8, xét tuyển 15/8/2018

Đợt 3: Từ tháng 10 đến tháng 12 xét tuyển 15/12/2018

Điều kiện xét tuyển:

Học sinh đã tốt nghiệp THPT (BTVH) loại Khá, xét điểm hai môn (Ngữ văn KHXH)

Học sinh phải tham gia thi năng khiếu: Múa, hát hoặc kể chuyện.

2.8. Chính sách ưu tiên:
Chính sách ưu tiên theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo về đối tượng và khu vực tuyển sinh

2.9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển:
Theo quy định của nhà nước

2.10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (nếu có):
Học phí: 500.000đ/tháng

Học phí thu theo học kỳ, mỗi học kỳ 05 tháng, mỗi năm thu 02 học kỳ.

2.11. Các nội dung khác (không trái quy định):

Bình luận