Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Bình Dương năm 2020

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2020
*******

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG

Ký hiệu: DBD

Địa chỉ cơ sở chính:

Số 504, Đại lộ Bình Dương, Phường HiệpThành, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: (0274) 3822 058 – 3820 833. Số Fax: (0274) 3833 395 – 3820 834

Website: www.bdu.edu.vn Email: tuyensinh@bdu.edu.vn

Địa chỉ phân hiệu Cà Mau:

Số 3, đường số 6, Khu Dân Cư Đông Bắc, Phường 5,TP Cà Mau, Tỉnh Cà Mau.

Điện thoại: (0290) 3997 777 – 3683 999

Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Bình Dương năm 2020 như sau:

1. Phạm vi tuyển sinh:Trong cả nước

2. Phương thức tuyển sinh (thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển và xét tuyển)

– Phương án 1: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia.

– Phương án 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập 3 năm 10,11,12 (xét theo học bạ THPT).

– Phương án 3: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập năm lớp 12 (xét theo học bạ).

– Phương án 4: Xét tuyển dựa vào điểm cao nhất của kết quả thi THPT Quốc gia. hoặc kết quả học tập 3 năm 10,11,12 hoặc kết quả học tập năm lớp 12 (phải cùng tổ hợp xét tuyển).

– Phương án 5: Xét tuyển dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

– Phương án 6: Xét tuyển dựa vào điểm trung bình cao nhất các môn học của học kì 1,2 lớp 10; Kỳ 1,2 lớp 11; Kỳ 1 lớp 12 (xét theo học bạ THPT-5HK).

3. Các ngành đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh:

Bảng 1: Các ngành đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2020

Ngành học Mã ngành Khối ngành Tổ hợp xét tuyển Chỉ tiêu
 Quản trị kinh doanh 7340101 III A00, A01, C00, D01 1000
 Kế toán 7340301 III A00, A01, C00, D01
 Tài chính – Ngân hàng 7340201 III A01, A09, C00, D01
 Luật Kinh tế 7380107 III A00, A01, C00, D01
 Công nghệ sinh học 7420201 IV A00, A01, B00, D01 100
 Công nghệ thông tin 7480201 V A00, A01, A02, D01 400
 Công nghệ kỹ thuật điện – Điện tử 7510301 V A00, A01, A02, D01
 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 7510102 V A00, A01, V00, V01
 Kiến trúc 7580101 V A00, A09, V00, V01
 Công nghệ kỹ thuật ô tô 7510205 V A00, A01, A02, A09
 Dược học 7720201 VI A00, B00, C08, D07 100
 Văn học 7229030 VII A01, A09, C00, D01 300
 Ngôn ngữ Anh 7220201 VII A01, D01, D10, D66
 Việt Nam học 7310630 VII A01, A09, C00, D01


Bảng 2: Khối, môn xét tuyển

Tổ hợp Môn 1 Môn 2 Môn 3
A00   Toán   Vật lí   Hóa học
A01   Toán   Vật lí   Tiếng Anh
A02   Toán   Sinh học   Vật lí
A09   Toán   Địa lí   Giáo dục công dân
B00   Toán   Sinh học   Hóa học
C00   Địa lý   Lịch sử   Ngữ văn
C08   Ngữ văn   Hóa học   Sinh học
D01   Toán   Ngoại ngữ   Ngữ văn
D07   Toán   Hóa học   Tiếng Anh
D10   Toán   Địa lí   Tiếng Anh
D66   Ngữ văn   Giáo dục công dân   Tiếng Anh
V00   Toán   Vật lí   Vẽ mỹ thuật (*)
V01   Toán   Ngữ văn   Vẽ mỹ thuật (*)


Lưu ý:
Thí sinh đăng ký xét tuyển khối V00, V01 phải dự thi môn Vẽ mỹ thuật tại Trường Đại học Bình Dương.

4. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển

 Phương án 1: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận đăng ký xét tuyển: Theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo và theo mức đảm bảo chất lượng của Trường Đại học Bình Dương quy định cụ thể tại thông báo xét tuyển.

Điều kiện tham dự xét tuyển:

+ Tham gia kỳ thi THPT quốc gia năm 2020

+ Đạt điểm đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của nhà trường tại thông báo tuyển sinh

Hồ sơ đăng ký xét tuyển: Theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo

Lịch tuyển sinh: Theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo

Phương thức xét tuyển: Theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo

Lệ phí tuyển sinh: Theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo

* Ngành Dược học xét theo ngưỡng đảm bảo chất lượng của  Bộ Giáo dục & Đào tạo.

– Phương án 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập 3 năm 10,11,12 (xét theo học bạ THPT)

+ Với 2D12i = Điểm trung bình môn i năm lớp 12 nhân 2

+ Với D11i = Điểm trung bình môn i năm lớp 11

+ Với D10i = Điểm trung bình môn i năm lớp 10

Ví dụ: Thí sinh Nguyễn Thị A có nguyện vọng xét tổ hợp A00, thí sinh có điểm trung bình môn cụ thể như sau:

Bảng 3. Ví dụ về cách tính điểm phương án 2

Môn học Toán Vật lý Hóa học
Điểm trung bình môn lớp 10 5,0 8,0 7,0
Điểm trung bình môn lớp 11 6,0 9,0 9,0
Điểm trung bình môn lớp 12 7,0 10 8,0
Tổng ((2*7,0)+6,0+5,0)/4 = 6,25 ((2*10)+9,0+8,0)/4 = 9,25 ((2*8,0)+9,0+7,0)/4 = 8,0

Vậy, thí sinh được xét theo công thức sau: Điểm xét tuyển = 6,25+9,25+8,0

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận đăng ký xét tuyển đối với phương án 2: Theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo và theo ngưỡng đảm bảo chất lượng của Trường Đại học Bình Dương quy định cụ thể tại thông báo xét tuyển (công thức điểm Dxt đạt tối đa là 30 điểm).

+ Ngành Dược học yêu cầu thí sinh có học lực lớp 12 xếp loại giỏi.

– Phương án 3: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập năm lớp 12

Công thức tính điểm: Dxt= DM1+DM2+DM3

Trong đó:  Dxt: Điểm xét tuyển

+ Với DM1 = Điểm trung bình môn 1 năm lớp 12

+ Với DM2 = Điểm trung bình môn 2 năm lớp 12

+ Với DM3 = Điểm trung bình môn 3 năm lớp 12

Ví dụ: Thí sinh Nguyễn Thị A có điểm trung bình môn học lớp 12 như sau: Toán (9,0 điểm), Vật lý (7,0 điểm), Hóa học (9,0 điểm) và thí sinh xét tổ hợp A00. Vậy thí sinh được xét theo công thức sau:

Điểm xét tuyển = Toán (9,0 điểm) + Vật lý (7,0 điểm) + Hóa học (9,0 điểm)

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận đăng ký xét tuyển đối với phương án Theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo và theo ngưỡng đảm bảo chất lượng của Trường Đại học Bình Dương quy định cụ thể tại thông báo xét tuyển (công thức điểm Dxt đạt tối đa là 30 điểm).

+ Ngành Dược học yêu cầu thí sinh có học lực lớp 12 xếp loại giỏi.

– Phương án 4: Xét tuyển dựa vào điểm Max (Thi THPT; Lớp 12; Trung bình lớp 10,11,12) (lưu ý phải cùng tổ hợp xét tuyển).

         Công thức tính điểm: Dxt= DM1+DM2+DM3

         Trong đó: Dxt: Điểm xét tuyển

+ Với DM1= Điểm max1 (Thi THPT; Trung bình môn lớp 12; Trung bình môn lớp 10,11,12)

+ Với DM2 = Điểm max2 (Thi THPT; Trung bình môn lớp 12; Trung bình môn lớp 10,11,12)

+ Với DM3 = Điểm max3 (Thi THPT; Trung bình môn lớp 12; Trung bình môn lớp 10,11,12)

Ví dụ: Thí sinh Nguyễn Thị A, thi THPT Quốc gia năm 2020 tổ hợp A00 (Toán 8,0 điểm, Vật lý 7,0 điểm, Hóa học 9,0 điểm); có điểm trung bình môn điểm lớp 12 Vật lý (9,0 điểm). Vậy thí sinh được xét theo công thức sau:

Điểm xét tuyển = Toán (8,0 điểm) + Vật lý (9,0 điểm) + Hóa học (9,0 điểm)

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận đăng ký xét tuyển đối với phương án Theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo và theo ngưỡng đảm bảo chất lượng của Trường Đại học Bình Dương quy định cụ thể tại thông báo xét tuyển (công thức điểm Dxt đạt tối đa là 30 điểm).

Ngành Dược học:

> Điểm trung bình cộng xét tuyển sử dụng điểm thi THPT quốc gia tối thiểu bằng điểm trung bình cộng theo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục & Đào tạo quy định.

> Điểm trung bình cộng xét tuyển kết quả học tập THPT tối thiểu là 8,0 trở lên.

– Phương án 5: Xét tuyển dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Ngưỡng đảm bảo chất lượng do Trường Đại học Bình Dương quy định cụ thể tại thông báo xét tuyển.

– Phương án 6: Xét tuyển dựa vào điểm trung bình cao nhất các môn học của học kì 1,2 lớp 10; Kỳ 1,2 lớp 11; Kỳ 1 lớp 12 (xét theo học bạ THPT-5HK).

         Công thức tính điểm: Dxt = DhkM1+DhkM2+DMhk3

         Trong đó: Dxt: Điểm xét tuyển

+ Với DhkM1 = Điểm max môn 1 (học kì 1,2 lớp 10; kỳ 1,2 lớp 11; kỳ 1 lớp 12)

+ Với DhkM2 = Điểm max môn 2 (học kì 1,2 lớp 10; kỳ 1,2 lớp 11; kỳ 1 lớp 12)

+Với DhkM3 = Điểm max môn 3 (học kì 1,2 lớp 10; kỳ 1,2 lớp 11; kỳ 1 lớp 12)

+Ngành Dược học theo ngưỡng đảm bảo chất lượng của  Bộ Giáo dục & Đào tạo.

5. Thời gian tuyển sinh: Nhà trường tổ chức nhiều đợt tuyển sinh liên tục trong năm, cụ thể như sau:

Bảng 4. Các đợt tuyển sinh

   – Đợt 1: 02/01 – 10/07    – Đợt 7: 01/09 – 10/09
   – Đợt 2: 11/07 – 21/07    – Đợt 8: 11/09 – 21/09
   – Đợt 3: 21/07 – 31/07    – Đợt 9: 22/09 – 02/10
   – Đợt 4: 01/08 – 10/08    – Đợt 10: 03/10 – 13/10
   – Đợt 5: 11/08 – 20/08    – Đợt 11: 14/10-24/10
   – Đợt 6: 21/08 – 31/08


6. Hồ sơ dự tuyển, bao gồm:

– 01 Bằng tốt nghiệp THPT hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (có công chứng) (có thể bổ sung sau)

– 01 Bản sao (có công chứng) giấy chứng nhận điểm thi tốt nghiệp PTTH hoặc kết quả kỳ thi THPT quốc gia (có thể bổ sung sau)

– 01 Học bạ THPT (có công chứng)

– Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có)

– 01 Giấy khai sinh (bản sao)

– 01 Đơn đăng ký học (theo mẫu) – download tại website tuyensinh.bdu.edu.vn

– 02 ảnh 4×6 (sau ảnh ghi rõ họ tên, ngày, tháng, năm sinh)

– 02 phong bì dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh

Lưu ý: Với những giấy tờ còn thiếu khi nộp hồ sơ thí sinh phải bổ túc trước khi thời gian kết thúc xét tuyển.

7. Cách thức nộp hồ sơ:

– Cách 1: Chuyển phát nhanh qua đường bưu điện.

– Cách 2: Nộp trực tiếp tại trường.

Thông tin liên hệ xét tuyển:

Mọi chi tiết thí sinh vui lòng liên hệ nộp hồ sơ tại:

Phòng tuyển sinh và chăm sóc người học – Trường Đại học Bình Dương.

504 Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Email: tuyensinh@bdu.edu.vn

ĐT: 0274.730 3399

Phòng Ngoại vụ – Phân hiệu Đại học Bình Dương tại Cà Mau.

Số 3, Đường số 6, Khu Dự án Đông Bắc, P5, TP. Cà Mau, Cà Mau.

ĐT: (0290) 3552.177 hoặc (0290) 3997.777

Email: tuyensinh.cm@bdu.edu.vn

Trên đây là thông tin tuyển sinh Trường Đại học Bình Dương năm 2020, các bạn cùng tham khảo chi tiết các ngành để đăng ký xét tuyển nhé.

Nguồn: thongtintuyensinh.vn

Bình luận