Thông tin tuyển sinh trường Đại học Lao động Xã hội năm 2021

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2021
*********

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG XÃ HỘI

– Mã tuyển sinh: DLX.

– Địa chỉ: Số 43, đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

– Số điện thoại: 024 35566175, 024 35568795, 024.66867405; 024.66867406.

– Website: www.ulsa.edu.vn; tuyensinh.ulsa.edu.vn

– Facebook: www.facebook.com/Phong.DT.ulsa;  www.facebook.com/tvts.ulsa

 

  1. Tuyển sinh chính quy trình độ đại học

1.1. Đối tượng tuyển sinh

(1) Thí sinh đã tốt nghiệp chương trình THPT của Việt Nam (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trình độ trung cấp (trong đó, ngƣời tốt nghiệp trình độ trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định của Luật Giáo dục và các văn bản hƣớng dẫn thi hành) hoặc đã tốt nghiệp chƣơng trình THPT của nƣớc ngoài (đã được nước sở tại cho phép thực hiện, đạt trình độ tương đương trình độ THPT của Việt Nam) ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam (sau đây gọi chung là tốt nghiệp THPT).

(2) Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành. Đối với ngƣời khuyết tật được cấp có thẩm quyền công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt và học tập thì hiệu trưởng trƣờng xem xét, quyết định cho dự tuyển vào các ngành học phù hợp với tình trạng sức khoẻ.

(3) Quân nhân tại ngũ sắp hết hạn nghĩa vụ quân sự theo quy định, nếu đƣợc Thủ trưởng từ cấp trung đoàn trở lên cho phép, thì được dự tuyển theo nguyện vọng cá nhân, nếu trúng tuyển phải nhập học ngay năm đó, không đƣợc bảo lưu sang năm học sau.

1.2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

1.3. Phương thức tuyển sinh

Năm 2021, Trường sử dụng 03 phương thức:

(1) Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh;

(2) Xét tuyển theo kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021;

(3) Xét tuyển dựa trên kết quả học tập ở bậc THPT.

1.4. Chỉ tiêu tuyển sinh

1.5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT

(1) Đối với xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT:

Thí sinh có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 từ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Trường Đại học Lao động – Xã hội công bố và không có bài thi/môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1,0 điểm trở xuống.

(2) Đối với xét tuyển dựa trên kết quả học tập ở bậc THPT (xét tuyển học bạ THPT):

Thí sinh tốt nghiệp THPT có tổng điểm trung bình 03 môn theo tổ hợp các môn đăng ký xét tuyển (như mục 1.4 ở trên) của từng học kỳ năm học lớp 10, 11 và học kỳ I năm học lớp 12 (5 học kỳ) đạt từ 18,0 điểm trở lên, bao gồm cả điểm ƣu tiên (nếu có).

1.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường: Mã số trường, mã số ngành, tổ hợp xét tuyển và quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp; các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển…

1.6.1. Mã tuyển sinh: DLX.

1.6.2. Quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp: Không có chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các tổ hợp xét tuyển.

1.6.3. Các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển: Trường không sử dụng các điều kiện phụ trong xét tuyển.

1.6.4. Hồ sơ đăng ký xét tuyển

(1) Đối với xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

(2) Đối với xét tuyển dựa trên kết quả học tập ở bậc THPT (xét tuyển học bạ THPT):

– Phiếu đăng ký xét tuyển

– Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân (Bản sao có công chứng);

– Bằng tốt nghiệp THPT (bản sao có công chứng) đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2020 trở về trước;

– Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương;

– Học bạ (bản sao có công chứng);

– Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có);

– Địa chỉ, điện thoại liên hệ của thí sinh.

(3) Đối với xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển:

* Đối với đối tượng (1) (2) (3) (4) (5) quy định tại mục 1.8.1 hồ sơ bao gồm:

+ Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng

+ Ít nhất một trong các bản photocopy sau: Chứng nhận là thành viên được triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế; Giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi chọn HSG quốc gia; Giấy chứng nhận đoạt giải kỳ thi tay nghề khu vực ASEAN và thi tay nghề quốc tế và giấy chứng nhận các đối tượng ưu tiên tuyển thẳng khác;

+ Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh; hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6.

* Đối với đối tượng (6) quy định tại mục 1.8.1 hồ sơ bao gồm:

+ Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng

+ Bản photocopy học bạ 3 năm học THPT;

+ Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh; hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6;

+ Bản photocopy hộ khẩu thƣờng trú.

* Đối với đối tượng quy định tại mục 1.8.2 hồ sơ bao gồm:

+ Phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển

+ Giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi chọn HSG quốc gia.

1.6.5. Xác nhận nhập học

* Đối với xét tuyển thẳng: Sau khi có thông báo trúng tuyển của trường, thí sinh phải nộp bản chính Giấy chứng nhận đoạt giải để xác nhận nhập học.

* Đối với ưu tiên xét tuyển; xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển dựa trên kết quả học tập ở bậc THPT: Sau khi có thông báo trúng tuyển của trƣờng, thí sinh phải nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 để xác nhận nhập học.

1.7. Tổ chức tuyển sinh

1.7.1. Thời gian

(1) Đối với xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển thẳng: Theo lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

(2) Đối với xét tuyển dựa trên kết quả học tập ở bậc THPT (xét tuyển học bạ THPT):

+ Nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển từ ngày 26/4/2021 đến 17h ngày 22/7/2021;

+ Trường công bố kết quả trúng tuyển: Dự kiến trƣớc ngày 27/7/2021;

+ Thí sinh xác nhận nhập học: Dự kiến trước ngày 15/8/2021.

1.7.2. Hình thức nhận hồ sơ ĐKXT và xác nhận nhập học

(1) Đối với xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT:

– Thí sinh nộp hồ sơ ĐKXT tại trƣờng phổ thông đang theo học hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo.

– Thí sinh nộp Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 để xác nhận nhập học bằng 1 trong 2 hình thức sau:

+ Nộp trực tiếp tại Phòng 203 nhà G, số 43 đường Trần Duy Hƣng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội;

+ Gửi qua đường bƣu điện theo địa chỉ: Phòng Quản lý Đào tạo, Trường Đại học Lao động – Xã hội, số 43 đường Trần Duy Hƣng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

(2) Đối với xét tuyển dựa trên kết quả học tập ở bậc THPT (xét tuyển học bạ THPT): Thí sinh có thể nộp hồ sơ xét tuyển và xác nhận nhập học bằng 1 trong 2 hình thức sau:

– Nộp trực tiếp tại Phòng Quản lý Đào tạo, Trường Đại học Lao động – Xã hội: Phòng 108 nhà A, số 43 đƣờng Trần Duy Hƣng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội;

– Gửi hồ sơ qua đƣờng bƣu điện theo địa chỉ: Phòng Quản lý Đào tạo, Trƣờng Đại học Lao động – Xã hội, số 43 đường Trần Duy Hƣng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

(3) Đối với xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển:

– Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển tại Sở Giáo dục và Đào tạo.

– Thí sinh nộp Giấy chứng nhận đoạt giải để xác nhận nhập học bằng 1 trong 2 hình thức sau:

+ Nộp trực tiếp tại Phòng Quản lý Đào tạo, Trường Đại học Lao động – Xã hội: Phòng 108 nhà A, số 43 đường Trần Duy Hƣng, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội;

+ Gửi qua đƣờng bƣu điện theo địa chỉ: Phòng Quản lý Đào tạo, Trƣờng Đại học Lao động – Xã hội, số 43 đường Trần Duy Hƣng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

1.7.3. Các điều kiện xét tuyển

– Trường xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; Tuyển sinh trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên mầm non của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2021. Thí sinh trúng tuyển là những thí sinh đạt mức điểm xét tuyển theo quy định của Trường theo từng tổ hợp môn xét tuyển và theo từng ngành đào tạo, xét từ cao đến thấp cho đến khi đủ số lƣợng tuyển sinh.

– Trường không sử dụng kết quả miễn thi bài thi ngoại ngữ và điểm thi các môn thi được bảo lƣu theo Quy chế thi và xét công nhận tốt nghiệp THPT trong việc xét tuyển vào đại học chính quy năm 2021.

1.8. Chính sách ưu tiên: Xét tuyển thẳng; ưu tiên xét tuyển.

1.8.1. Xét tuyển thẳng

Các đối tượng được xét tuyển thẳng vào Trường như sau:

(1) Anh hùng lao động, Anh hùng lực lƣợng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc đã tốt nghiệp THPT: được xét tuyển thẳng vào tất cả các ngành.

(2) Người đã trúng tuyển vào Trường Đại học Lao động – Xã hội các năm trước, nhưng ngay năm đó có lệnh điều động đi nghĩa vụ quân sự hoặc đi thanh niên xung phong tập trung nay đã hoàn thành nghĩa vụ, được phục viên, xuất ngũ mà chưa được nhận vào học ở một trường lớp chính quy dài hạn nào, được từ cấp trung đoàn trong quân đội hoặc Tổng đội thanh niên xung phong giới thiệu, nếu có đủ các điều kiện và tiêu chuẩn về sức khoẻ, có đầy đủ các giấy tờ hợp lệ thì được xem xét nhận vào học tại ngành đã trúng tuyển trước đây. Nếu việc học tập bị gián đoạn từ 3 năm trở lên và các đối tượng được xét tuyển thẳng có nguyện vọng, thì được xem xét giới thiệu vào các trƣờng, lớp dự bị đại học để ôn tập trước khi vào học chính thức;

(3) Thí sinh được triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế hoặc thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia các môn và đã tốt nghiệp THPT: được xét tuyển thẳng vào ngành phù hợp với môn thi của thí sinh, cụ thể như sau:

STT Tên môn thi Ngành được xét tuyển thẳng
Tên ngành Mã ngành
1 Toán   Bảo hiểm 7340204
  Kế toán 7340301
  Luật kinh tế 7380107
  Quản trị kinh doanh 7340101
  Quản trị nhân lực 7340404
  Kinh tế (Kinh tế lao động) 7310101
  Công tác xã hội 7760101
  Tâm lý học 7310401
  Tài chính – Ngân hàng 7340201
  Công nghệ thông tin 7480201
  Kiểm toán 7340302
  Hệ thống thông tin quản lý 7340405
2 Vật lý   Bảo hiểm 7340204
  Kế toán 7340301
  Luật kinh tế 7380107
  Quản trị kinh doanh 7340101
  Quản trị nhân lực 7340404
  Kinh tế (Kinh tế lao động) 7310101
  Công tác xã hội 7760101
  Tâm lý học 7310401
  Tài chính – Ngân hàng 7340201
  Công nghệ thông tin 7480201
  Kiểm toán 7340302
  Hệ thống thông tin quản lý 7340405
3 Hóa học   Bảo hiểm 7340204
  Kế toán 7340301
  Luật kinh tế 7380107
  Quản trị kinh doanh 7340101
  Quản trị nhân lực 7340404
  Kinh tế (Kinh tế lao động) 7310101
  Công tác xã hội 7760101
  Tâm lý học 7310401
  Tài chính – Ngân hàng 7340201
  Công nghệ thông tin 7480201
  Kiểm toán 7340302
  Hệ thống thông tin quản lý 7340405
4 Ngữ văn   Bảo hiểm 7340204
  Kế toán 7340301
  Luật kinh tế 7380107
  Quản trị kinh doanh 7340101
  Quản trị nhân lực 7340404
  Kinh tế (Kinh tế lao động) 7310101
  Công tác xã hội 7760101
  Tâm lý học 7310401
  Tài chính – Ngân hàng 7340201
  Công nghệ thông tin 7480201
  Kiểm toán 7340302
  Hệ thống thông tin quản lý 7340405
5 Tiếng Anh   Bảo hiểm 7340204
  Kế toán 7340301
  Luật kinh tế 7380107
  Quản trị kinh doanh 7340101
  Quản trị nhân lực 7340404
  Kinh tế (Kinh tế lao động) 7310101
  Công tác xã hội 7760101
  Tâm lý học 7310401
  Tài chính – Ngân hàng 7340201
  Công nghệ thông tin 7480201
  Kiểm toán 7340302
  Hệ thống thông tin quản lý 7340405
6 Lịch sử   Công tác xã hội 7760101
  Tâm lý học 7310401
7 Địa lý   Công tác xã hội 7760101
  Tâm lý học 7310401

Các đối tượng này nếu chưa tốt nghiệp THPT được bảo lưu kết quả đến hết năm tốt nghiệp THPT.

(4) Đối với thí sinh là ngƣời khuyết tật đặc biệt nặng có giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định, Trường căn cứ vào kết quả học tập THPT của học sinh (học bạ), tình trạng sức khỏe và yêu cầu của ngành đào tạo để xem xét, quyết định cho vào học;

(5) Đối với thí sinh là ngƣời nước ngoài, có nguyện vọng học tại Trƣờng, Nhà trƣờng căn cứ kết quả học tập THPT của học sinh (bảng điểm), kết quả kiểm tra kiến thức và năng lực Tiếng Việt quy định tại Điều 6 Thông tư số 30/2018/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2018 quy định về quản lý người nƣớc ngoài học tập tại Việt Nam của Bộ trưởng Bộ GDĐT để xem xét, quyết định cho vào học;

(6) Thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp THPT tại các huyện nghèo (học sinh học phổ thông dân tộc nội trú tính theo hộ khẩu thường trú), tính đến ngày nộp hồ sơ ĐKXT theo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chƣơng trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo và Quyết định số 275/QĐ-TTg ngày 07 tháng 03 năm 2018 của Thủ tƣớng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018-2020; thí sinh là ngƣời dân tộc thiểu số rất ít ngƣời theo quy định hiện hành của Chính phủ và thí sinh 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ; Những thí sinh này phải học bổ sung kiến thức 1 (một) năm học trƣớc khi vào học chính thức. Chương trình bổ sung kiến thức do Hiệu trưởng quy định;

1.8.2. Ưu tiên xét tuyển

Thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia các môn không dùng quyền xét tuyển thẳng được ưu tiên xét tuyển vào các ngành đào tạo của Trƣờng như đối tượng (3) quy định tại mục 1.8.1 ở trên.

1.8.3. Chính sách ưu tiên

Trường thực hiện chính sách ưu tiên theo khu vực và đối tượng theo Quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cụ thể: Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tƣợng kế tiếp là 1,0 điểm, giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 điểm tương ứng với tổng điểm 3 bài thi/môn thi (trong tổ hợp môn xét tuyển) theo thang điểm 10, không nhân hệ số.

Điểm xét tuyển = Tổng điểm tổ hợp các bài thi/môn thi + Điểm ưu tiên theo khu vực + Điểm ưu tiên theo đối tượng.

1.9. Lệ phí xét tuyển: 25.000 đồng/hồ sơ.

1.10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; Lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (nếu có)

Học phí dự kiến đối với sinh viên trúng tuyển năm 2021: 372.000 đ/tín chỉ; Mức tăng học phí từng năm theo Quy định của Nhà nước.

1.11. Các nội dung khác

1.11.1. Chính sách miễn, giảm học phí Nhà trường thực hiện chính sách miễn, giảm học phí cho sinh viên thuộc diện chính sách theo các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Nhà nước.

1.11.2. Chính sách học bổng khuyến khích học tập Hàng năm, Nhà trường hình thành Quỹ học bổng khuyến khích học tập và hỗ trợ sinh viên trị giá từ 5 đến 10 tỷ đồng để cấp học bổng và hỗ trợ cho các sinh viên có thành tích tốt trong học tập và rèn luyện (dựa trên kết quả học tập và rèn luyện của năm học trƣớc liền kề).

1.12. Thời gian tuyển sinh các đợt bổ sung trong năm

Căn cứ theo kết quả xét tuyển đợt 1, Nhà trường sẽ thông báo chi tiết thông tin tuyển sinh đợt bổ sung ngay sau khi kết thúc xét tuyển đợt 1.

Bình luận