Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp năm 2021

Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp năm 2021

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2021
*********

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

– Mã tuyển sinh: MTC.

– Địa chỉ: 360, đường La Thành, Q. Đống Đa, Hà Nội

– Số điện thoại: 04 35141 588

– Website: www.design.edu.vn ; mythuatcongnghiep.edu.vn

XEM TRÍCH ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2021 CỦA TRƯỜNG TẠI ĐÂY

Bình luận