Trường Đại học Thương mại tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm học 2017-2018

Được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Đại học Thương mại, thực hiện kế hoạch công tác năm học 2016-2017, ngày 29 tháng 4 năm 2017 Trường Đại học Thương mại đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm học 2017-2018. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban giám hiệu, Ban chấp hành đảng bộ, Hội đồng trường, các đại biểu là ban chi ủy, trưởng các đơn vị trực thuộc trường.

Trường Đại học Thương mại đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm học 2017-2018

Trường Đại học Thương mại đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm học 2017-2018

Hội nghị đã nghe phát biểu chào mừng và triển khai các nội dung công tác Đảng năm học 2017-2018 của PGS.TS.Đỗ Minh Thành, Bí thư Đảng Bộ Trường Đại học Thương mại, trong đó tập trung việc tiến hành đại hội chi bộ các cấp, triển khai công tác chuyên môn, công tác kiện toàn tổ chức và phát triển đảng. Đặc biệt Hội nghị đã được GS.TS. Đinh Văn Sơn, Hiệu trưởng trình bày các nội dung về tổ chức bộ máy, tuyển dụng nhân sự và đầu tư các dự án phát triển của Nhà trường trong thời gian tới. Các thành viên trong Hội nghị đã trao đổi và chia sẻ những kinh nghiệm trong tổ chức đơn vị mình gắn với các nhiệm vụ chuyên môn, quản lý của đơn vị và các kiến nghị, đề xuất đối với nhà trường.

Hội nghị đã diễn ra trong không khí dân chủ, vui tươi và thành công tốt đẹp, các thành viên đã nắm bắt được các công việc sẽ được triển khai trong năm học 2017-2018, từ đó triển khai vào trong hoạt động thực tiễn tại đơn vị của mình góp phần cùng nhà trường thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2017-2018.

Một số hình ảnh trong buổi Hội nghị: 

 

GS.TS. Đinh Văn Sơn, Hiệu trưởng trình bày các nội dung về tổ chức bộ máy,
GS.TS. Đinh Văn Sơn, Hiệu trưởng trình bày các nội dung về tổ chức bộ máy,
Hội nghị đã diễn ra trong không khí dân chủ, vui tươi và thành công tốt đẹp,
Hội nghị đã diễn ra trong không khí dân chủ, vui tươi và thành công tốt đẹp,
triển khai vào trong hoạt động thực tiễn tại đơn vị
triển khai vào trong hoạt động thực tiễn tại đơn vị
Bình luận