Danh sách các trường đại học có ngành Văn hóa

Ngành Văn hóa học là bộ môn chuyên nghiên cứu các lĩnh vực thuộc phạm trù văn hóa bao gồm nội hàm cơ sở văn hóa và các lĩnh vực liên quan đến văn hóa từ nhân văn, tự nhiên, khoa học, xã hội.

Ngành văn hóa.
  • Chương trình đào tạo ngành Văn hóa học trang bị những kiến thức nền tảng về khoa học xã hội và nhân văn, trong đó có hệt thống kiến về văn hoá, văn hoá học lý luận và văn hoá học ứng dụng. Đồng thời, ngành học còn chú trọng về đào tạo các kỹ năng cứng lẫn kỹ năng mềm như: kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình, phân tích, vận dụng tri thức đã học vào thực tiễn, kỹ năng về xử lý vấn đề và trách nhiệm xã hội.
  • Ngành Văn hóa học còn cung cấp thêm về cách tổ chức công việc, sử dụng được ngoại ngữ, công nghệ thông tin trong lĩnh vực nghề nghiệp, có khả năng tự bồi dưỡng, độc lập trong nghiên cứu, cập nhật kiến thức. Ngành học này giúp sinh viên có khả năng lập luận, trình bày vấn đề tốt trong nhiều môi trường khác nhau và có ý thức tự học suốt đời, biết cách quản lý thời gian, tổ chức công việc bản thân, hoàn thành mục tiêu đề ra.

Danh sách các trường đại học có ngành Văn hóa:

1. DS các trường ĐH tại Hà Nội đào tạo ngành Văn hóa

Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền

Đại Học Công Nghiệp Hà Nội

Đại Học Nội Vụ

Đại Học Công Đoàn

Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia Hà Nội…

2. DS các trường ĐH tại TP. Hồ Chí Minh đào tạo ngành Văn hóa 

Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia TPHCM

Đại Học Sư Phạm TPHCM

Đại Học Sài Gòn

Đại Học Mở TPHCM

Đại Học Văn Hóa TPHCM

3. DS các trường ĐH tại tỉnh khác đào tạo ngành Văn hóa

Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2

Học Viện Chính Trị Công An Nhân Dân

Đại Học Cần Thơ

Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng

Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Huế…

Cảm ơn các bạn đã xem và đón đọc.

Bình luận