Trường Đại học Xây dựng Miền Tây tuyển sinh 2019

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2019

*********

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TÂY

Mã trường: MTU
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, TP. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: (0270) 3825903, 3839768;  Fax: (0270) 3827457
Website: www.mtu.edu.vn
Email: quanlydaotao@mtu.edu.vn ;  tuyensinh@mtu.edu.vn
Facebook: https://www.facebook.com/tuyensinh.mtu.edu.vn

1. NGÀNH VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH

TT Ngành Mã ngành Chỉ tiêu 2019
I Đại học chính quy 550
1 Kỹ thuật xây dựng

(Chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp)

7580201 250
2 Kiến trúc
– Chuyên ngành Kiến trúc công trình
– Chuyên ngành Nội thất
– Chuyên ngành Đồ họa Kiến trúc
7580101 100
3  Kế toán 7340301 80
4 Quản lý Đô thị và Công trình 7580106 25
5 Quy hoạch vùng và đô thị 7580105 25
6 Kỹ thuật xây dựng Công trình giao thông
(Chuyên ngành Xây dựng cầu đường)
7580205 25
7 Kỹ thuật Cấp thoát nước 7580213 25
8 Kỹ thuật môi trường 7520320 25
II Đại học liên thông chính quy 60
1 Kỹ thuật xây dựng

(Chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp)

7580201 30
2 Kỹ thuật Cấp thoát nước 7580213 30
III Cao đẳng chính quy 100
1  Công nghệ Kỹ thuật công trình xây dựng 6510104 50
2  Công nghệ Kỹ thuật tài nguyên nước 6510422 50
  1. TỔ HỢP XÉT TUYỂN
TT Ngành Mã ngành Tổ hợp xét tuyển Mã tổ hợp
1 Kỹ thuật xây dựng

(Chuyên ngành Xây dựng DD&CN)

7580201 Toán – Vật lí – Hóa học A00
Toán – Vật lí – Tiếng Anh A01
Toán – Hóa học – Sinh học B00
Ngữ văn – Toán – Tiếng Anh D01
2 Kiến trúc

– Kiến trúc Công trình

– Kiến trúc Nội thất

– Đồ họa Kiến trúc

7580101 Toán – Vật lí – Vẽ mỹ thuật V00
Toán – Ngữ văn – Vẽ mỹ thuật V01
Toán -Tiếng Anh- Vẽ mỹ thuật V02
Toán – Hóa học – Vẽ mỹ thuật V03
3 Quản lý Đô thị và Công trình 7580106 Toán – Vật lí – Vẽ mỹ thuật V00
Toán – Ngữ văn – Vẽ mỹ thuật V01
Toán – Vật lí – Hóa học A00
Toán – Vật lí – Tiếng Anh A01
4 Quy hoạch vùng và đô thị 7580105 Toán – Vật lí – Vẽ mỹ thuật V00
Toán – Ngữ văn – Vẽ mỹ thuật V01
Toán -Tiếng Anh- Vẽ mỹ thuật V02
Toán – Hóa học – Vẽ mỹ thuật V03
5 Kỹ thuật xây dựng Công trình giao thông

(Chuyên ngành xây dựng Cầu – Đường)

7580205 Toán – Vật lí – Hóa học A00
Toán – Vật lí – Tiếng Anh A01
Toán – Hóa học – Sinh  học B00
Ngữ văn – Toán – Tiếng Anh D01
6 Kỹ thuật Cấp thoát nước 7580213 Toán – Vật lí – Hóa học A00
Toán – Vật lí – Tiếng Anh A01
Toán – Hóa học – Sinh học B00
Ngữ văn – Toán – Tiếng Anh D01
7 Kỹ thuật Môi trường 7520320 Toán – Vật lí – Hóa học A00
Toán – Vật lí – Tiếng Anh A01
Toán – Hóa học – Sinh học B00
Ngữ văn – Toán – Tiếng Anh D01
8 Kế toán 7340301 Toán – Vật lí – Hóa học A00
Toán – Vật lí – Tiếng Anh A01
Ngữ văn – Địa lí – Tiếng Anh D15
Ngữ văn – Lịch sử – Tiếng Anh D14
  1. HÌNH THỨC TUYỂN SINH VÀ TIÊU CHÍ XÉT TUYỂN

3.1 Xét tuyển từ kết quả thi THPT quốc gia

3.1.1. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và điều kiện nhận hồ sơ

  1. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với trình độ Đại học bằng ngưỡng điểm xét tuyển tối thiểu (điểm sàn) do Nhà trường quy định; Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với trình độ Cao đẳng là tốt nghiệp THPT.
  2. Điều kiện nhận hồ sơ

– Đã tốt nghiệp THPT;

– Tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển phải lớn hơn hoặc bằng điểm xét;
– Điểm của từng môn trong tổ hợp xét tuyển phải > 1,0 điểm.
3.1.2. Nguyên tắc xét tuyển
– Điểm xét tuyển = Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3 + Điểm ƯT
– Xét tuyển từ thí sinh có tổng điểm cao nhất xuống các thí sinh có tổng điểm thấp hơn cho đến khi đủ chỉ tiêu đã xác định;
– Trường hợp có nhiều thí sinh bằng điểm nhau thì ưu tiên xét thí sinh có điểm môn Toán cao nhất, sau đó lần lượt ưu tiên đến các môn tiếp theo theo thứ tự sắp xếp của từng tổ hợp.
3.2. Xét tuyển từ kết quả học tập THPT (học bạ)
3.2.1. Chỉ tiêu: Nhà trường dành 30% chỉ tiêu để xét tuyển theo hình thức này

3.2.2 Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và điều kiện nhận hồ sơ

– Đã tốt nghiệp THPT và hạnh kiểm ở cả 3 năm THPT từ khá trở lên;
– Điểm trung bình chung (TBC) 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển của 3 năm THPT hoặc điểm tổng kết (ĐTK) 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển năm lớp 12. Mỗi môn phải ≥ 6,0 điểm.
3.2.3. Nguyên tắc xét tuyển
– Điểm xét tuyển = TBC môn 1 + TBC môn 2 + TBC môn 3 + Điểm ưu tiên
Hoặc: Điểm xét tuyển = ĐTK môn 1 + ĐTK môn 2 + ĐTK môn 3 + Điểm ưu tiên
– Xét tuyển từ thí sinh có tổng điểm cao nhất xuống các thí sinh có tổng điểm thấp hơn cho đến khi đủ chỉ tiêu đã xác định;
– Trường hợp có nhiều thí sinh bằng điểm nhau thì ưu tiên xét thí sinh có điểm môn Toán cao nhất, sau đó lần lượt ưu tiên đến các môn tiếp theo theo thứ tự sắp xếp của từng tổ hợp.
3.3. Thi tuyển kết hợp với xét tuyển, hình thức này áp dụng cho ngành Kiến trúc, Quy hoạch vùng và đô thị, Quản lý Đô thị và Công trình
3.3.1. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và điều kiện nhận hồ sơ khi xét từ kết quả thi THPT quốc gia
– Đã tốt nghiệp THPT;
– Tổng điểm 3 môn (2 môn văn hóa thuộc tổ hợp xét tuyển và điểm của môn Vẽ mỹ thuật) phải lớn hơn hoặc bằng ngưỡng điểm xét tuyển tối thiểu (điểm sàn) do Nhà trường quy định;
– Điểm của từng môn văn hóa trong tổ hợp xét tuyển phải > 1,0 điểm.
– Điểm môn Vẽ mỹ thuật ≥5,0 điểm.
3.3.2.. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và điều kiện nhận hồ sơ khi xét từ kết quả học tập THPT (học bạ)
– Đã tốt nghiệp THPT và hạnh kiểm ở cả 3 năm THPT từ khá trở lên;
– Điểm của từng môn văn hóa trong tổ hợp xét tuyển phải ≥ 1,0 điểm.
– Điểm môn Vẽ mỹ thuật ≥ 5,0 điểm.
3.3.3. Nguyên tắc xét tuyển
– Điểm xét tuyển = Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3 + Điểm ưu tiên
– Xét tuyển từ thí sinh có tổng điểm cao nhất xuống các thí sinh có tổng điểm thấp hơn cho đến khi đủ chỉ tiêu đã xác định;
– Trường hợp có nhiều thí sinh bằng điểm nhau thì ưu tiên xét thí sinh có điểm môn Vẽ mỹ thuật cao nhất, sau đó đến môn Toán, sau đó lần lượt ưu tiên đến các môn tiếp theo theo thứ tự sắp xếp của từng tổ hợp.
3.4 Thời gian, hình thức, lệ phí đăng ký
3.4.1. Đăng ký dự thi môn năng khiếu
– Đợt 1, nhận hồ sơ từ ngày có thông báo đến ngày 30/6/2019, thi tuyển (dự kiến) ngày 04, 05/7/2019;
– Các đợt tiếp theo thi tuyển vào các ngày 04, 05 hàng tháng, tổ chức thi tuyển cho đến khi đủ chỉ tiêu;
– Môn Vẽ mỹ thuật lấy từ kết quả thi tuyển tại Trường ĐHXD Miền Tây hoặc từ điểm thi, sơ tuyển ở các trường đại học khác;
– Địa điểm thi tuyển: tại Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
– Môn Vẽ mỹ thuật: Vẽ đầu tượng.
*Cách thức nộp hồ sơ: Theo 1 trong 2 cách:

–  Nộp trực tiếp tại Phòng Tư vấn tuyển sinh – Trường Đại học Xây dựng Miền Tây, địa chỉ số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

– Qua Bưu điện chuyển phát nhanh (theo địa chỉ trên).

 Hồ sơ đăng ký

 1). Phiếu đăng ký thi môn Vẽ mỹ thuật , tải tại đây

 2). Hai tấm hình 4×6 (ghi rõ họ tên, ngày sinh sau mỗi tấm hình)

 3). Phong bì dán tem, ghi chính xác địa chỉ người nhận (đối với thí sinh không đăng ký nhận Giấy báo dự thi trực tiếp tại trường)

3.4.2 Đăng ký xét tuyển
* Đối với thí sinh xét tuyển từ kết quả thi THPT quốc gia để xét tuyển. Thí sinh có thể chọn 1 trong 2 cách sau:
– Đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển qua mạng tại Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT theo lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố;
– Đăng ký tại trường Đại học Xây dựng Miền Tây: Thí sinh trực tiếp đăng ký trên máy tính với sự hướng dẫn, tư vấn của cán bộ tư vấn tuyển sinh.
– Thời gian: Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo
*Đối với thí sinh xét tuyển từ kết quả học THPT (học bạ)
– Thời gian nhận hồ sơ bắt đầu từ 26/3/2019.
– Đăng ký hồ sơ trực tiếp tại trường,
– Gửi hồ sơ qua đường bưu điện bằng hình thức chuyển phát nhanh. Hồ sơ gồm:
1) Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Trường,  tải tại đây 
2) Bản sao học bạ THPT(có chứng thực);
3) Bản sao Bằng tốt nghiệp THPT (có chứng thực) hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (có thể nộp bổ sung sau khi trúng tuyển);
4) Bản sao giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có, có chứng thực);
5) 02 phong bì dán tem có ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc của học sinh;
6) 02 ảnh màu 4×6 (Trong thời hạn 6 tháng, ghi họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh ở mặt sau ảnh);
3.4.3 Thời gian công bố điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển
Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
3.4.4. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển
Miễn phí lệ phí xét tuyển và thi tuyển
4. VÙNG TUYỂN SINH, CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN, CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ VÀ MỘT SỐ QUY ĐỊNH KHÁC
4.1. Vùng tuyển sinh:
Tuyển sinh trong phạm vi cả nước.
4.2 Chế độ ưu tiên trong tuyển sinh:
Thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
4.3. Chính sách hỗ trợ:
– Nhà trường hỗ trợ miễn phí 400 chỗ ở KTX/năm cho sinh viên  năm nhất đăng ký trước và có kết quả tốt (khi thí sinh đăng ký tham gia xét tuyển).
– Cấp học bổng 6.000.000đ để đào tạo tiếng anh đạt trình độ B1 (khung CEFR) và công nghệ thông tin cơ bản.
– Hằng năm nhà trường dành gần 3 tỷ đồng từ quỹ học bổng cấp cho sinh viên có thành tích cao trong học tập, có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách.

Thông tin liên hệ tư vấn tuyển sinh:
Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
– Phòng Tư vấn tuyển sinh: (0270) 3 825 903
– Phòng Quản lý Đào tạo:  (0270) 3 839 768
– Email : tuyensinh@mtu.edu.vn

Bình luận