Phân tích ma trận đề thi khối A + B (Toán – Lý – Hóa – Sinh) kỳ thi THPT Quốc gia

Ma trận đề thi là để kiểm tra là một công cụ dùng để đánh giá kết quả học tập của học sinh sau khi học xong một chủ đề, một chương, một học kì, một lớp hay một cấp học nên người biên soạn đề kiểm tra cần căn cứ vào mục đích yêu cầu cụ thể của việc kiểm tra, căn cứ chuẩn kiến thức kĩ năng của chương trình và thực tế học tập của học sinh để xây dựng mục đích của đề kiểm tra cho phù hợp:

Phân tích ma trận đề thi khối A + B (Toán – Lý – Hóa – Sinh) kỳ thi THPT Quốc gia

Sau đây là một số phân tích các ma trận trong đề thi khối A + B (Toán – Lý – Hóa – Sinh) kỳ thi THPT Quốc gia:

MA TRẬN ĐỀ THI THPT QG NĂM 2019 MÔN TOÁN HỌC

MA TRẬN ĐỀ THI THPT QG NĂM 2019 MÔN VẬT LÝ

MA TRẬN ĐỀ THI THPT QG NĂM 2019 MÔN HÓA HỌC

MA TRẬN ĐỀ THI THPT QG NĂM 2019 MÔN SINH HỌC

 

Chúc các bạn có một kỳ thi tốt

 

 

Bình luận