Trường ĐH Sư phạm Hà Nội công bố điểm xét tuyển thẳng năm 2019

Với thí sinh thuộc đối tượng xét tuyển thẳng theo hình thức xét tuyển học bạ môn/ tổ hợp môn, điểm chuẩn năm 2019 của trường Đại học Sư phạm Hà Nội như sau:

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội công bố điểm xét tuyển thẳng năm 2019

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội công bố điểm xét tuyển thẳng năm 2019

Còn những thí sinh thuộc đối tượng xét tuyển học bạ tổ hợp môn/ chứng chỉ ngoại ngữ, điểm chuẩn cụ thể như sau:

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội công bố điểm xét tuyển thẳng năm 2019

Bình luận