Tuyển sinh Trường Đại học Khoa học ĐH Huế năm 2020

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2020

*********

Tên trường: Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

Ký hiệu Trường: DHT

Địa chỉ: Số 77 Nguyễn Huệ, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế

Điện thoại: 0234 3898420 – 0234 3823952

Địa chỉ trang thông tin điện tử: www.husc.edu.vn

Tuyển sinh Trường Đại học Khoa học ĐH Huế năm 2020

NGÀNH ĐÀO TẠO, CHỈ TIÊU TUYỂN SINH, TỔ HỢP XÉT TUYỂN

Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Khoa học ĐH Huế năm 2020, các bạn cùng tham khảo chi tiết các ngành học nhé.

Nguồn: thongtintuyensinh.vn

Bình luận