Tuyển sinh Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương năm 2020

dai-hoc-ky-thuat-y-te-hai-duong

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2020
*******

Tên trường: Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương

Mã trường: DKY

Trụ sở: Số 01 Vũ Hựu – Phường Thanh Bình, Thành phố Hải Dương – Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220-3891799

Website: http://www.hmtu.edu.vn

1. Đối tượng tuyển sinh:

Đã tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp (trong đó, người tốt nghiệp trình độ trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định của Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn thi hành) hoặc đã tốt nghiệp chương trình THPT của nước ngoài (đã được nước sở tại cho phép thực hiện, đạt trình độ tương đương trình độ THPT của Việt Nam) ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam (sau đây gọi chung là tốt nghiệp THPT). Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

2. Phạm vi tuyển sinh:

Trường tuyển sinh trong cả nước.

3. Phương thức tuyển sinh:

Trường áp dụng hình thức xét tuyển dựa trên kết quả thi Trung học phổ thông năm 2020 theo từng ngành học.

4. Chỉ tiêu tuyển sinh, tổ hợp môn xét tuyển:

TT Mã ngành Ngành học Chỉ tiêu Tổ hợp môn (mã tổ hợp môn)
1 7720101 Y khoa (Bác sĩ đa khoa) 60 Toán, Hóa, Sinh (B00)
2 7720301B Điều dưỡng (Điều dưỡng đa khoa, Điều dưỡng Nha khoa, Điều dưỡng Sản phụ khoa, Điều dưỡng Gây mê hồi sức) 230 Toán, Hóa, Sinh (B00)
3 7720301A Điều dưỡng (Điều dưỡng đa khoa, Điều dưỡng Nha khoa, Điều dưỡng Sản phụ khoa, Điều dưỡng Gây mê hồi sức) 50 Toán, Sinh, Anh (B08)
4 7720601A Kỹ thuật Xét nghiệm y học 20 Toán, Lý, Hóa (A00)
5 7720601B Kỹ thuật Xét nghiệm y học 120 Toán, Hóa, Sinh (B00)
6 7720602A Kỹ thuật hình ảnh y học 20 Toán, Lý, Hóa (A00)
7 7720602B Kỹ thuật hình ảnh y học 100 Toán, Hóa, Sinh (B00)
8 7720603A Kỹ thuật Phục hồi chức năng (Vật lý trị liệu, Hoạt động trị liệu) 20 Toán, Lý, Hóa (A00)
9 7720603A Kỹ thuật Phục hồi chức năng (Vật lý trị liệu, Hoạt động trị liệu) 70 Toán, Hóa, Sinh (B00)

Trường áp dụng hình thức xét tuyển dựa trên kết quả thi Trung học phổ thông năm 2020 theo các tổ hợp: B00, B08 và A00

5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT:

*) Đối với Học sinh đăng ký sử dụng kết quả kỳ thi THPT để xét:

– Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

– Tham gia kỳ thi trung học phổ thông năm 2020. Đã đăng ký sử dụng kết quả kỳ thi THPT để xét tuyển Đại học.

– Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (Trường sẽ công bố sau khi có kết quả xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào các ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

*) Đối với Học sinh đã học bổ sung kiến thức dự bị đại học năm học 2019-2020 phải có học lực lớp 10,11,12 xếp loại Giỏi trở lên và năm học bổ sung kiến thức dự bị đại học có điểm trung bình trung ba môn Toán, Hóa, Sinh từ 8.0 trở lên đối với ngành Y khoa; xếp loại Khá trở lên và năm học bổ sung kiến thức dự bị đại học có điểm trung bình trung ba môn Toán, Hóa, Sinh từ 6.5 trở lên đối với các ngành còn lại.

*) Những học sinh được xét tuyển thẳng vào trường theo khoản 2 Điều 7 Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07/05/2020 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo phải có học lực lớp 10,11,12 xếp loại Giỏi trở lên đối với ngành Y khoa, xếp loại Khá trở lên đối với các ngành còn lại.

6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:

– Mã trường: DKY

– Mã ngành, tổ hợp xét tuyển: Như bảng ở mục 4 trên

– Nguyên tắc xét tuyển: Trường áp dụng hình thức xét tuyển dựa trên kết quả thi Trung học phổ thông năm 2020.

+ Thí sinh được đăng ký xét tuyển không giới hạn số nguyện vọng và phải sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất)
+ Đối với từng ngành, thí sinh được xét bình đẳng theo kết quả thi, không phân biệt thứ tự ưu tiên của nguyện vọng đăng ký.

+ Với mỗi thí sinh nếu đăng ký xét tuyển vào nhiều ngành trong trường thì việc xét tuyển được thực hiện theo thứ tự ưu tiên các nguyện vọng; Thí sinh chỉ trúng tuyển một nguyện vọng ưu tiên cao nhất có thể trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký.
+ Điểm trúng tuyển được tính riêng cho từng ngành (xét điểm từ cao xuống thấp cho đủ chỉ tiêu).
Điều kiện phụ trong xét tuyển: đối với các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách thì trường sẽ xét trúng tuyển dựa trên tiêu chí ưu tiên theo thứ tự như sau, nếu vẫn còn vượt chỉ tiêu thì ưu tiên thí sinh theo thứ tự đăng ký nguyện vọng:

+ Với tổ hợp B00 (môn Toán học, Hóa học, Sinh học): Ưu tiên 1: tổng điểm 3 môn chưa làm tròn; ưu tiên 2: môn Sinh học, ưu tiên 3: môn Hóa học, ưu tiên 4: môn Toán học.
+ Với tổ hợp A00 (môn Toán học, Hóa học, Vật lý): Ưu tiên 1: tổng điểm 3 môn chưa làm tròn; ưu tiên 2: môn Hóa học, ưu tiên 3: môn Toán học, ưu tiên 4: môn Vật lý.
+ Với tổ hợp B08 (môn Toán học, Sinh học, Anh văn): Ưu tiên 1: tổng điểm 3 môn chưa làm tròn; ưu tiên 2: môn Sinh học, ưu tiên 3: môn Anh văn, ưu tiên 4: môn Toán học.
*) Trường không sử dụng kết quả miễn thi THPT năm 2020 đối với môn tiếng Anh, không sử dụng điểm thi được bảo lưu từ các kỳ thi THPT, THPT quốc gia các năm trước để xét tuyển sinh năm 2020.

7. Tổ chức tuyển sinh:
– 
Xét tuyển kết quả thi trung học phổ thông năm 2020 theo lịch chung của Bộ Giáo dục – Đào tạo.
– Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển tại điểm thu nhận hồ sơ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến theo lịch đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT khoảng từ 15/6/2020 đến 30/6/2020.
– Thí sinh có nhu cầu thực hiện điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT: Mỗi thí sinh chỉ được điều chỉnh ĐKXT 01 lần trong thời gian quy định và chỉ được sử dụng một trong hai phương thức: trực tuyến hoặc bằng Phiếu ĐKXT.
– Thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT theo phương thức trực tuyến: Dự kiến từ ngày 09/9/2020 đến 17 giờ 00 ngày 16/9/2020.
– Thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT bằng Phiếu ĐKXT tại điểm thu nhận hồ sơ: dự kiến từ ngày 09/9/2020 đến 17 giờ 00 ngày 18/9/2020.
– Công bố kết quả trúng tuyển đợt 1: Dự kiến trước 17 giờ 00 ngày 27/9/2020.
– Nộp xác nhận nhập học (của các thí sinh trúng tuyển đợt 1): Gửi bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đến Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương (Số 01 Vũ Hựu – Phường Thanh Bình,Tp.Hải Dương – Tỉnh Hải Dương) trước 17 giờ 00 ngày 03/10/2020.
– Nhập học: Từ 8 giờ 00 đến 16 giờ 00 ngày 03/10/2020 tại Khu giảng đường Thư viện – Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương (Số 01 Vũ Hựu – Phường Thanh Bình, Tp.Hải Dương – Tỉnh Hải Dương)
8. Chính sách ưu tiên:
Theo Điều 7 Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07/05/2020 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo.

– Điều kiện tuyển thẳng và điều kiện ưu tiên xét tuyển vào các ngành học:

STT Ngành Tiêu chí
1 Y khoa Thí sinh đạt giải Olympic quốc tế các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh.
Thí sinh được triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh.Thí sinh đoạt từ giải nhì trở lên các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia;
2 Điều dưỡng Thí sinh đạt giải Olympic quốc tế các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh.
Thí sinh được triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh.Thí sinh đoạt giải ba trở lên các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia;
3 Kỹ thuật xét nghiệm y học
4 Kỹ thuật hình ảnh Y học
5 Kỹ thuật phục hồi chức năng

– Thí sinh tham dự cuộc thi Khoa học kỹ thuật phù hợp với Khối ngành sức khỏe hoặc môn học có trong tổ hợp xét tuyển: Hội đồng tuyển sinh của trường sẽ xem xét từng dự án hoặc đề tài của thí sinh để tuyển thẳng, cụ thể:

+ Những thí sinh đạt giải cuộc thi Khoa học kỹ thuật Quốc tế: Xem xét tuyển thẳng vào tất cả các ngành

+ Những thí sinh đạt giải cuộc thi Khoa học kỹ thuật Quốc gia: Xem xét tuyển thẳng vào các ngành: Điều dưỡng, Kỹ thuật Xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học, Kỹ thuật Phục hồi chức năng.

– Tổng số thí sinh tuyển thẳng không quá 10% mỗi ngành. Nếu số lượng đăng ký tuyển thẳng vượt quá 10% chỉ tiêu mỗi chuyên ngành, Nhà Trường sẽ xét tiêu chí ưu tiên theo thứ tự sau:

+ Đối với những thí sinh được miễn thi tốt nghiệp THPT: Ưu tiên 1 Theo thứ tự đạt giải; Ưu tiên 2 Điểm tổng kết 03 năm học THPT.

+ Đối với những thí sinh phải thi tốt nghiệp THPT: Ưu tiên 1 Tổng điểm Bài thi theo thứ tự tổ hợp xét tuyển của Trường; Ưu tiên 2 Điểm tổng kết 03 năm học THPT.

*) Ưu tiên xét tuyển (Áp dụng cho các thí sinh không đạt điều kiện tuyển thẳng hay không dùng điều kiện tuyển thẳng và tốt nghiệp THPT năm 2020, có kết quả thi THPT đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định). Thí sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc Gia môn nằm trong tổ hợp xét tuyển của trường được cộng điểm thưởng vào tổng điểm xét tuyển: Đạt giải Nhất Cộng 4,0 điểm, Đạt giải Nhì Cộng 3,0 điểm, Đạt giải Ba Cộng 2,0 điểm.

9. Lệ phí xét tuyển: Theo quy định chung

10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy:

Theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 – 2016 đến năm học 2020 – 2021

Nhà Trường thông báo mức thu học phí của sinh viên hệ chính quy theo quy định của chính phủ năm học 2020 – 2021 là: 1.430.000 đồng/tháng x 10 tháng/năm.

(Học phí theo tín chỉ khoảng 436.000 đồng/tín chỉ)

11. Thời gian dự kiến tuyển sinh các đợt bổ sung)

11.1. Tuyển sinh bổ sung đợt 1:

Sau khi xét tuyển đợt 1 (nếu còn chỉ tiêu)

11.2. Tuyển sinh bổ sung đợt 2:

Sau khi xét tuyển bổ sung đợt 1 (nếu còn chỉ tiêu)

Trên đây là thông tin tuyển sinh Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương năm 2020. Các bạn tham khảo để chọn ngành phù hợp nhé!

Nguồn: thongtintuyensinh.vn

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm một số ngành khác tại:

Bình luận