TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI NĂM 2020

THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2020

Trường Đại học Nội vụ

I. Vùng tuyển sinh: Trong cả nước

II. Đối tượng tuyển sinh:

– Thí sinh tốt nghiệp THPT từ năm 2020 trở về trước đối với thí sinh đăng kí xét tuyển kỳ thi THPT Quốc gia năm 2020

– Thí sinh tốt nghiệp THPT từ năm 2017 đến năm 2020 đối với thí sinh đăng ký xét tuyển dựa vào học bạ THPT (lớp 12)

– Thí sinh tốt nghiệp THPT đối với thí sinh đăng kí xét tuyển thẳng

 

 

– Phieu DKXT-01 theo KQT.doc

– Phieu DKXT-02 theo HB.THPT.doc

– Phieu DKXT-03 theo TT.HSG.doc

 

Bình luận