HỌC VIỆN NGOẠI GIAO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2017

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2017
*******

Tên trường: HỌC VIỆN NGOẠI GIAO

Ký hiệu: HQT

Địa chỉ: Số 69 phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà   Nội.

Điện thoại: (04) 38343550 hoặc (04) 38344540   máy lẻ 2202 hoặc 2203

Website: www.dav.edu.vn

1. Phạm vi tuyển sinh:Tuyển sinh trong cả nước.

2. Điều kiện được nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển:

Thí sinh đã tham dự kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017, có tổng điểm 03 bài thi/môn thi thuộc 1 trong các tổ hợp xét tuyển, gồm cả điểm ưu tiên theo khu vực, đối tượng đạt từ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định trở lên, và không có bài thi/môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả dưới 1,0 (một) điểm.

3. Phương thức tuyển sinh:Xét tuyển trên cơ sở kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2017.

4. Tổ chức tuyển sinh:Thời gian; hình thức nhận đăng ký xét tuyển: Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5. Thông tin về ngành đào tạo/ chỉ tiêu/ tổ hợp môn xét tuyển:

Ngành đào tạo Mã ngành Tổ hợp môn xét tuyển Chỉ tiêu Ghi chú
      450  
Quan hệ quốc tế 52310206 A01: Toán, Lý, Tiếng Anh
D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

D03: Văn, Toán, Tiếng Pháp

90 Các môn xét tuyển nhân hệ số 1
Ngôn ngữ Anh 52220201 D01: Văn, Toán, TIẾNG ANH 90 Môn Tiếng Anh nhân hệ số 2
Kinh tế quốc tế 52310106 A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Tiếng Anh

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

90 Các môn xét tuyển nhân hệ số 1
Luật quốc tế 52380108 A01: Toán, Lý, Tiếng Anh

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

90 Các môn xét tuyển nhân hệ số 1
Truyền thông quốc tế 52320407 A01: Toán, Lý, Tiếng Anh

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

D03: Văn, Toán, Tiếng Pháp

90 Các môn xét tuyển nhân hệ số 1

 Lưu ý:

+ Điểm xét tuyển là tổng điểm các bài thi/môn thi theo thang điểm 10 đối với từng bài thi/môn thi của từng tổ hợp xét tuyển và được làm tròn đến 0,25; cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực. Riêng đối với ngành Ngôn ngữ Anh (môn Tiếng Anh nhân hệ số 2), điểm ưu tiên được quy đổi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Tiêu chí phụ sử dụng trong xét tuyển: Trường hợp có nhiều thí sinh cùng đạt mức điểm xét tuyển dẫn đến vượt quá chỉ tiêu của mã xét tuyển, trường sử dụng tiêu chí phụ xét tuyển là xét ưu tiên theo điểm thi môn Ngoại ngữ đối với các thí sinh sử dụng tổ hợp môn xét tuyển A01, D01, D03 và môn Toán đối với các thí sinh sử dụng tổ hợp môn xét tuyển A00 để xác định danh sách thí sinh trúng tuyển.

+ Trong số thí sinh trúng tuyển, Học viện xét 125 sinh viên có nguyện vọng học hệ đào tạo chất lượng cao các ngành: Quan hệ quốc tế, Luật quốc tế, Kinh tế quốc tế, Truyền thông quốc tế và Ngôn ngữ Anh. Thông tin chi tiết về đào tạo hệ chất lượng cao xem thêm trên website: www.dav.edu.vn

6. Chính sách ưu tiên: Tuyển thẳng; ưu tiên xét tuyển: Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định cụ thể của Học viện.

7. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển:Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

8. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy hệ tiêu chuẩn:

+ Học phí theo quy định hiện nay: 670.000 đ/sinh viên/tháng (tương đương với 6.700.000đ/sinh viên/năm). Dự kiến mức học phí được điều chỉnh hàng năm là 10%/năm.

9. Chương trình Liên kết đào tạo: Chương trình Liên kết đào tạo giữa Học viện Ngoại giao và Đại học Victoria Wellington, New Zealand  tuyển sinh năm học 2017 – 2018 các ngành: Quan hệ quốc tế; Khoa học chính trị; Truyền thông. 1,5 năm học ở Học viện Ngoại giao, 1,5 năm học ở New Zealand, bằng tốt nghiệp đại học do Trường Victoria Wellington cấp. Điều kiện tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT trong nước/nước ngoài và đạt IELTS Academic từ 5,5 trở lên (B2 theo khung tham chiếu Châu Âu hoặc tương đương). Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 01/7/2017 đến ngày 15/9/2017.

Lưu ý: Thí sinh muốn biết thêm thông tin tuyển sinh của Học viện Ngoại giao hoặc thông tin về các ngành đào tạo, đề nghị liên hệ: Học viện Ngoại giao, Số 69, Phố Chùa Láng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Bình luận