Về việc thu tiền sinh hoạt phí

Khoa Y Dược trường Cao đẳng Công Nghệ và Thương Mại Hà Nội thông báo tới toàn bộ ban cán sự lớp cùng toàn thể sinh viên đang học tập tại khoa y dược 21/167 Tây Sơn một số nội dung cụ thể như sau.

Thu tiền sinh hoạt đoàn phí 24.000/01 năm
Sổ đoàn viên(có tem): 6000/01 quyển
Ban chấp hành đoàn thể các lớp nhớ nhắc nhở và kiểm tra việc thu tiền sinh hoạt đoàn phí và mua sổ đoàn viên cho các bạn trong lớp
Mọi thông tin liên hệ vui lòng gọi: 04.3538 1466
Bình luận